e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ortodontide Dezenfektan Kullanımına Karşı Farkındalık ! Yaygın Olmayan Bir Alerji Vakası [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 257-260 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.14892

Ortodontide Dezenfektan Kullanımına Karşı Farkındalık ! Yaygın Olmayan Bir Alerji Vakası

Ayse Bahat Yalvaç1, Nurver Karslı2, Ayse Tuba Altug3
1Cebeci Dent Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Ankara
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Trabzon
3Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Ankara

Ortodontide yaygın alerjik reaksiyonlar ortodontik alaşımlar, lateks, akrilikler ve rezin esaslı adeziv malzemelerle meydana gelir. Bununla birlikte, hastane personeli arasında dezenfektanlara karşı alerjik reaksiyonlar da yaygındır. Günlük hayatta rutin sterilizasyon yöntemlerine eşlik eden dezenfektanların sık kullanımı ile bu tür hassasiyetlerin ortaya çıkması da artmıştır. Dezenfektanlar, birçok ortodontik materyalin sterilizasyonu için yaygın olarak kullanılan bileşenlerdir. Bu nedenle ortodontide bu alerjik reaksiyonla daha kolay karşılaşılması beklenebilir. Ancak ortodontik tedavi sırasında hastalarda ortaya çıkan dezenfektan alerjileri literatürde şimdiye kadar bildirilmemiştir. Bu olgu sunumunda, daha önce alerji öyküsü olmayan, yapıştırma aşamasında dezenfektana reaksiyon gösteren 15 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. Diş tellerini taktıktan hemen sonra dudaklarda kızarıklık, tahriş, kaşıntı ve şişlik ile tip I alerjik reaksiyon meydana geldi. Tanısal deri prick testi ile dezenfektana karşı pozitif sonuç alındı. Bu nedenle hasta için kullanılan tüm ortodontik materyallerin sterilizasyonu sterilize edilen materyaller ısıtılarak değiştirilerek alerjik reaksiyonlar olmadan başarıyla tamamlandı. Bu vaka ortodonti sırasında hayatı tehdit edebilen dezenfektan alerjilerine karşı farkındalığın önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dezenfektan, Alerjik reaksiyon, Ortodontik tedavi, Deri prick testi

Beaware of Disinffectant Allergy in Orthodontics ! A Case Report of an Uncommon Allergy

Ayse Bahat Yalvaç1, Nurver Karslı2, Ayse Tuba Altug3
1Privacy Clinic, Ankara
2Karadeniz Technical University, Faculty Of Dentistry, Department of Orthodontics, Trabzon
3Ankara University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Ankara

Common allergic reactions in orthodontics occur with orthodontic alloys, latex, acrylics and resin-based adhesive materials. However, allergic reactions to disinfectants are also common among hospital staff. The occurrence of such sensibilities also increased with the frequent use of disinfectants accompanying with routine sterilization methods in daily life. Disinfectants are commonly used components for the sterilization of many orthodontic materials. Therefore, it can be expected that this allergic reaction will be encountered more easily in orthodontics. However, disinfectant allergies that occur in patients during orthodontic treatment have not been reported in the literature so far. In this case report, a 15-year-old female patient, with no previous history of allergy, who had a reaction to disinfectant during the bonding stage is presented. Immediately after applying the braces, a type I allergic reaction with redness, irritation, itching and swelling on the lips had occured. A positive result was obtained against the disinfectant with the diagnostic skin prick test. For this reason, the sterilization of all orthodontic materials used for the patient was changed by heating the sterilized materials and successfully completed without allergic reactions. This case demonstrates the importance of awareness for disinfectant allergies that can be life threatening during orthodontics.

Keywords: Disinfectant, Allergic reaction, Orthodontic treatment, Skin prick test

Ayse Bahat Yalvaç, Nurver Karslı, Ayse Tuba Altug. Beaware of Disinffectant Allergy in Orthodontics ! A Case Report of an Uncommon Allergy. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 257-260

Sorumlu Yazar: Nurver Karslı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale