e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 38 (2)
Cilt: 38  Sayı: 2 - 2017
DERLEME
1.
Protez Kaide Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Rezinlerin Kopolimerizasyon Yöntemiyle Güçlendirilmesi
Reinforcement Of Acrylic Resin Denture Base Material By Copolymerisation Mechanism
Elif Aydoğan Ayaz, Rukiye Durkan, Bora Bağış
doi: 10.5505/eudfd.2017.16769  Sayfalar 62 - 67

2.
Rezin Kompozitlerin Renk Stabilitesi İle İlgili Bir Derleme: Kompozit Renklenmelerinin Etyolojisi, Sınıflandırılması ve Tedavisi
A Review Of The Color Stability Of Resin Composites: The Etiology, Classification And The Treatment Of Composite Staining
Gencay Genç, Tuğba Toz
doi: 10.5505/eudfd.2017.43265  Sayfalar 68 - 79

3.
İmplant Çevresi Yumuşak Doku Estetiği İçin İkinci Aşama Cerrahide Uygulanan İnsizyonel Teknikler
Incision Techniques Used Second Stage Surgery For Peri-implant Soft Tissue Esthetic
Özge Pehlivanoğlu, Veli Özgen Öztürk, Ali Gürkan
doi: 10.5505/eudfd.2017.59354  Sayfalar 80 - 88

4.
Toplum Bazlı Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programlarında Erken Dönem Koruyucu Uygulamaların Yeri ve Önemi
The Importance and Role of Early Prevention Practices in Community-Based Preventive Oral Health Programs
Said Karabekiroğlu, Nimet Ünlü
doi: 10.5505/eudfd.2017.57441  Sayfalar 89 - 100

ARAŞTIRMA
5.
Mandibuler İnsiziv kanal ve Lingual Foramen Özelliklerinin Dental Volumetrik Tomografi (DVT) ile İncelenmesi
Characterıstics of Mandibular Incisive canal and Lingual foramen Using Dental Volumetric Tomography (DVT)
Erinç Önem, Elif Şener, Gülcan Coskun Akar, Yelda Pınar, Figen Gövsa Gökmen, Güniz Baksı Şen, Mehmet Asım Özer
doi: 10.5505/eudfd.2017.95530  Sayfalar 101 - 109

6.
Kanal Tedavili Dişlere Farklı Yüzey Koşulları İle Uygulanmış Postların Bağlanma Dayanımının Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of Bonding Strengths of Endodontically Treated Teeth with Fiber Posts with Different Surface Conditions
Ümit Güneş Özcan, Bekir Oğuz Aktener, Nil Yalçınkaya
doi: 10.5505/eudfd.2017.16779  Sayfalar 110 - 114

7.
Metapex'in Süt Dişi Kanal Tedavilerindeki Etkinliği
Efficacy of Metapex in Root Canal Treatment of Primary Teeth
Gülçin Bulut, Ümit Candan, Mehmet Sinan Evcil
doi: 10.5505/eudfd.2017.61587  Sayfalar 115 - 120

8.
Farklı Kök Kanal Genişletme Tekniklerinin Kök Kanal Dentininde Defekt Oluşumuna Etkisi
The Effect Of Different Preparation Systems On Dentinal Defect Formation
Majd Salameh, Burcu Şerefoğlu, Beyser Pişkin
doi: 10.5505/eudfd.2017.30316  Sayfalar 121 - 127

LookUs & Online Makale