e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 40 (1)
Cilt: 40  Sayı: 1 - 2019
DERLEME
1.
Sınıf III Maloklüzyonların Geç Dönem Ortodontik Tedavileri
Ortodontic Treatment Of Late Term Class III Malocclusion
Arife Nihan Toğral, Alime Sema Yüksel
doi: 10.5505/eudfd.2019.64325  Sayfalar 1 - 7

2.
Obezite, Oksidatif Stres ve Periodontal Hastalık İlişkisi
The Relation Between Obesity, Oxidative Stress and Periodontal Disease
Müge Lütfioğlu, Feyza Otan Özden, Vadim Atabey
doi: 10.5505/eudfd.2019.42713  Sayfalar 9 - 16

3.
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Fraktal Analiz
Fractal Analysis in Medicine and Dentistry
Melike Güleç, Melek Taşsöker, Sevgi Şener
doi: 10.5505/eudfd.2019.86658  Sayfalar 17 - 31

ARAŞTIRMA
4.
Piezoelektrik Cerrahi ile Kombine Trombositten Zengin Fibrin Kullanılmasının İmplant Stabilitesini Arttırması
Piezoelectric Surgery Combined with Platelet Rich Fibrin Increases Implant Stability
Birant Şimşek, Candan Efeoğlu, Mehmet Cemal Akay
doi: 10.5505/eudfd.2019.16768  Sayfalar 33 - 41

5.
İki Farklı Materyal ve Bağlayıcı Ajanın Kopma Dirençlerinin Süt Dişlerinde Değerlendirilmesi
The Evaluation of Fracture Resistance of Two Different Materials and Bonding Agents in Primary Teeth
Derya Ceyhan, Zuhal Kırzıoğlu, Z. Zahit Çiftçi
doi: 10.5505/eudfd.2019.64326  Sayfalar 43 - 49

6.
3 Farklı Sonik Aktivasyon Sisteminin Kök Kanallarında Standardize Yapay Oluklardan Debris ve Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırma Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Three Different Sonic Activation Systems in Removing Debris And Calcium Hydroxide From Artificial Standardized Grooves in Root Canals
Ece Avcı, Emrah Karataşlıoğlu, BEKIR OGUZ AKTENER
doi: 10.5505/eudfd.2019.76993  Sayfalar 51 - 58

7.
Mental Foramen Çapının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma
Cone Beam Computed Tomographic Evaluation of the Mental Foramen Diameter: A retrospective study
Emre Aytuğar, Nihat Laçin
doi: 10.5505/eudfd.2019.84803  Sayfalar 59 - 63

OLGU SUNUMU
8.
Dokuzuncu Kromozomun Perisentrik İnversiyonuna Bağlı Ailesel Non-Sendromik Oligodonti
Familial Non-Syndromic Oligodontia Attributable to Pericentric Inversion of Ninth Chromosome
Metin Çalışır, Özgür Muhammer Çevik
doi: 10.5505/eudfd.2019.58561  Sayfalar 65 - 68

LookUs & Online Makale