e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 37 (1)
Cilt: 37  Sayı: 1 - 2016
DERLEME
1.
Ölçülerin Dezenfeksiyonu ve Dezenfektanların Ölçü Üzerindeki Etkileri
Disinfection of Dental Impressions and Effects of Disinfectants on Dental Impressions
İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant
doi: 10.5505/eudfd.2016.09709  Sayfalar 1 - 9

2.
Post Sistemlerinde Popüler Yaklaşımlar ve Fiber Postların Klinik Çalışmaları
Popular Approaches on Post Systems and Clinical Studies on Fiber Post Systems
Erhan Dilber, Evren Ok, Ebru Nur Baytaroğlu, Abdussamed Kalkan
doi: 10.5505/eudfd.2016.43255  Sayfalar 10 - 16

ARAŞTIRMA
3.
Akut Lenfoblastik Lösemi Hastası Çocukların Acil Dental Tedavi Gereksinimleri
Dental Emergency Treatment for Children Diagnosed with Acute Lenfoblastic Leukemia
Aysun Avşar, Ebru Hazar Bodrumlu
doi: 10.5505/eudfd.2016.53765  Sayfalar 17 - 21

4.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklugu Olan Çocukların Ailelerin Ağız Diş Sağlığı Hakkındaki Tutum ve Bilgileri
Parental Attitudes and Experiences of Dental Care in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Aysun Avşar, Işıl Karahasanoğlu, Seher Akbaş
doi: 10.5505/eudfd.2016.66376  Sayfalar 22 - 26

5.
Çocuklarda Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinin Dental Gelişim Üzerine Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia on Dental Maturity in Children
Aysun Avşar, Gül Seda Yücel, Canan Albayrak
doi: 10.5505/eudfd.2016.93276  Sayfalar 27 - 31

OLGU SUNUMU
6.
Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu
Non-Surgical Retreatment And Apexification of a Failed Apicoectomy: Case Report
Hicran Dönmez Özkan, Tugba Turk
doi: 10.5505/eudfd.2016.93063  Sayfalar 32 - 37

7.
Maksillada Tekrarlayan Santral Dev Hücreli Granülomun Alternatif Tedavi Yöntemi: Yedi Yıllık Vaka Raporu
Alternative Treatment Modality of Recurrent Central Giant Cell Granuloma in the Maxilla: Seven Year Follow-up Case Report
Aylin Çalış, Kemal Çalışkan, Turgay Seçkin
doi: 10.5505/eudfd.2016.86094  Sayfalar 38 - 41

LookUs & Online Makale