e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 42 (2)
Cilt: 42  Sayı: 2 - 2021
ARAŞTIRMA
1.
Ağartılmış Mineye Rezin Bağlanma Dayanımında Sarı Kantaron Ekstraktının Antioksidan Etkisi: Bir in vitro Çalışma
The Antioxidant Effect of Hypericum perforatum L. on Resin Bond Strength to Bleached Enamel: An in vitro Study
Nasibe Aycan Yılmaz, Rukiye Yavaşer, Arife Alev Karagözler
doi: 10.5505/eudfd.2021.27147  Sayfalar 71 - 78

2.
Alt Ön Dişlerde Düşük Doz Lazer Tedavisi İle Birlikte Serbest Dişeti Grefti Uygulamasının Keratinize Dişeti Miktarı ve Vestibüler Derinlik Artışına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi- Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
Evaluation of the Free Gingival Graft Along with Low Level Laser Therapy for to Increase Keratinized Gingiva and Vestibular Depth in Lower Anterior Teeth- Randomized Controlled Clinical Study
Mehmet Selim Yıldız, Sadiye Günpınar, Seyit Ali Kayıs
doi: 10.5505/eudfd.2021.58672  Sayfalar 79 - 87

3.
Farklı Rezin Simanlar ile Simante Edilen İndirekt Kompozit Restorasyonların Mikrosızıntı Miktarının Değerlendirilmesi
Microleakage of Indirect Composite Resin Luted With Different Adhesive Cements
Gamze Paken, Mine Dündar, Mehmet Sonugelen, L. Şebnem Türkün
doi: 10.5505/eudfd.2021.62681  Sayfalar 88 - 94

4.
Sabit Ortodontik Tedavi Gören Çocukların Oral Mukozalarının İncelenmesi
Examination of Oral Mucosa of Children of Under Fixed Orthodontic Treatment
Emre Köse, Yazgı Ay Ünüvar
doi: 10.5505/eudfd.2021.31932  Sayfalar 95 - 101

5.
Kök Kanal Eğiminin ve Enstrüman Tipinin Apikalden Taşan Debris Miktarına Etkisi
Effect of Canal Curvature and Instrument Type on the Amount of Apically Extruded Debris
Seniha Miçooğulları Kurt, İlknur Kaşıkçı Bilgi, Gözde Kandemir Demirci, Burcu Şerefoğlu, Mehmet Kemal Çalışkan
doi: 10.5505/eudfd.2021.26576  Sayfalar 102 - 106

6.
Yeni Koronavirüs Pnömonisi Önleme ve Kontrol Döneminde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Acil Hastalarını Yönetme Deneyimi: Retrospektif Çalışma
Management of Patients in Oral Maxillofacial Surgery during the Prevention and Control Period of the New Coronavirus Pneumonia: A Retrospective Study
Meltem Özden Yüce, Emine Adalı, Gözde Işık, Birant Şimşek
doi: 10.5505/eudfd.2021.20981  Sayfalar 107 - 113

7.
Dental İmplant Çevresindeki Kemik Defektlerinin Tamirinde Enjekte Edilebilir Trombositten Zengin Fibrin ile Kullanılan Sentetik Kemik Greftinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
Evaluation of Effectiveness of Synthetic Bone Graft using with Injectable Platelet-Rich Fibrin on Treatment of Peri-implant Bone Defects: A Retrospective Study
Selin Kenç, Gözde Işık, Meltem Özden Yüce, Sevtap Günbay, Tayfun Günbay
doi: 10.5505/eudfd.2021.97268  Sayfalar 114 - 122

8.
Laser-Lok Mikro Kanallı İmplantların Sağkalımı ve Başarısı: 5 Yıllık Takipli Vakaların Geriye Dönük Çalışması
Survival and Success of implants with Laser-Lok Microchannels: A Retrospective Study of Cases with 5-Year Follow-Up
Aylin Sipahi Çalış, Banu Özveri Koyuncu, F. Bahar Sezer, Tayfun Günbay, Erhan Çömlekoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2021.25348  Sayfalar 123 - 130

DERLEME
9.
Posterior Direkt Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler ve Klinik Değerlendirme Sistemleri
Factors Affecting the Success of Posterior Direct Composite Restorations and Clinical Evaluation Systems
Merve Şeker, Dilek Tağtekin, Funda Yanıkoğlu, Merve Yücel
doi: 10.5505/eudfd.2021.90277  Sayfalar 131 - 140

10.
Dental Lazerlerin Kök Kanal Duvarlarındaki Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinlikleri
Efficacy of Dental Lasers on Smear Layer Removal from the Root Canal Walls
Mohamad Abduljalil, Burcu Günal Abduljalil
doi: 10.5505/eudfd.2021.16689  Sayfalar 141 - 151

11.
Farklı Yöntemler ile Üretilen Tüm Seramik Restorasyonların Marjinal Uyumu
Marginal Adaptation of Full Ceramic Restorations Fabricated with Different Methods
Beril Koyuncu, Birgül Özpınar, Ayşe Betül Çağlar
doi: 10.5505/eudfd.2021.21043  Sayfalar 151 - 158

LookUs & Online Makale