e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 39 (2)
Cilt: 39  Sayı: 2 - 2018
DERLEME
1.
Periodontal Hastalıklar İle Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Arasındaki Potansiyel İlişki
The Potential Association Between Periodontal Disease And Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Serap Karakış Akcan, Beste Pervane, Fatma Berrin Ünsal
doi: 10.5505/eudfd.2018.06078  Sayfalar 64 - 72

2.
Adli Dişhekimliğinde Dişler Kullanılarak Yapılan Yaş Tayini Yöntemleri
Age Estimation Methods Using Teeth in Forensic Odontolog
Gülsün Akay, Nur Atak, Kahraman Güngör
doi: 10.5505/eudfd.2018.84755  Sayfalar 73 - 82

3.
Psikiyatrik Tedavi Gören Hastaların Dişhekimliği Pratiği Açısından Önemi
The İmportance Of Patients With Psychiatric Therapy For The Dental Practice
Habibe Öztürk, Gökçen Ateş
doi: 10.5505/eudfd.2018.71677  Sayfalar 83 - 87

ARAŞTIRMA
4.
Farklı Yumuşak Ve Sert Astar Materyallerinin Protez Kaidesiyle Olan Bağlantısının Ve Sertliklerinin İncelenmesi
Evaluation Of Tensile Bond Strength And Hardness Of Different Soft And Hard Lining Materials To A Denture Base
Ayşe Atay, Ebru Çal, Atilla Kesercioğlu
doi: 10.5505/eudfd.2018.36459  Sayfalar 88 - 97

5.
Apikal Rezeksiyonda Kullanılan Üç Farklı Retrograd Dolgu Malzemesinin Mikrosızıntısının AutoCad Programı ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Microleakage of Three Different Retrograde Filling Materials in Apical Resection using an AutoCad Program
Güzin Neda Hasanoğlu Erbaşar, Fatih Tulumbacı, Ramiz Can Erbaşar
doi: 10.5505/eudfd.2018.41275  Sayfalar 98 - 104

6.
Yeni Bir Hemostatik Ajan Olan Mecsina Hemostopper® ‘ın Farklı Testlerle Sitotoksisitesinin Değerlendirilip, Gingival Fibroblast Proliferasyonuna Etkisinin Araştırılması
Analyses of Effect of New Hemostatic Agent Mecsina Hemostopper® on Gingival Fibroblast Proliferation and Evaluation of Cytotoxicity by Different Tests
Mehmet Kemal Tümer, Mustafa Çiçek
doi: 10.5505/eudfd.2018.73745  Sayfalar 105 - 110

7.
Farklı Yöntemlerle Üretilen Co-Cr Alt Yapıların, Porselen ile Bağlantısının Değerlendirilmesi
Evaluation of Porcelain Bond Strengths of Co-Cr Substructures Produced by Different Methods
Ebru Nur Işık, Akın Aladağ, Suna Toksavul
doi: 10.5505/eudfd.2018.94914  Sayfalar 111 - 117

OLGU SUNUMU
8.
Mandibula Angulusunda Soliter Periferal Osteoma: Nadir Bir Olgu
Solitary Peripheral Osteoma at the Angle of The Mandible: A Rare Case
Ahmet Emin Demirbaş, Yusuf Nuri Kaba, Emine Fulya Akkoyun, Alper Alkan, Mehmet Amuk
doi: 10.5505/eudfd.2018.03007  Sayfalar 118 - 121

LookUs & Online Makale