e-ISSN 1302-7476

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Restoratif Diş Hekimliğinde Antibakteriyel Ajanlar
Antibacterial Agents in Restorative Dentistry
Melin Balci, Hande Kemaloğlu
Sayfa 0

2.
Ortodontide dezenfektan kullanımına karşı farkındalık ! Yaygın olmayan bir alerji vakası.
Beaware of disinffectant allergy in orthodontics ! A case report of an uncommon allergy.
AYSE BAHAT YALVAÇ, NURVER KARSLI, Ayse Tuba Altug
Sayfa 0

3.
Veneerler ile ilgili YouTube videolarının iki farklı kalite değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilmesi
Evaluating YouTube videos about dental veneers using two different quality assessment systems
İsmail Serhat Sadıkoğlu, Ruhsan Müdüroğlu Adıgüzel
Sayfa 0

4.
Diş Hekimlerinin Restorasyon Onarımına İlişkin Bilgi ve Klinik Tutumları: Türkiye'de Web Tabanlı Kesitsel Bir Araştırma
Knowledge and Clinical Attitudes of Dentists Regarding Restoration Repair: A Web-Based Cross-Sectional Survey in Turkey
Leyla Kerimova, Erdem Karabulut, Neslihan Arhun
Sayfa 0

5.
Periodontitis öyküsü olan hastalarda implant çevresi kemik seviyelerinin değerlendirilmesi; iki yıllık bulgular
Marginal bone levels around implants in patients with periodontitis history; two-years findings
Pınar Meriç, Burcu KANMAZ, Erhan Çömlekoğlu, Nurcan Buduneli
Sayfa 0

6.
Bir diş hekimliği fakültesine başvuran 65 yaş ve üstü hastalarda panoramik radyografi bulgularının değerlendirilmesi
Panoramic radiographic examination of patients aged 65 years and above attending to a dentistry faculty
Mahmut Sumer, Ayşe Pınar Sumer, Anar Abilov, GÜNAY GÜRAY, FATMA ZEHRA LİMAN, Soner CANKAYA
Sayfa 0

7.
Türkiye’deki Diş Hekimlerinin Vital Pulpa Tedavilerine Bakış Açısı
Perspective of Dentists in Turkey on Vital Pulp Treatments
Kübra Karakaya, Ilgın Akcay
Sayfa 0

8.
Genel Anestezi Altında Dental Tedavileri Yapılan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Cases Undergoing Dental Treatments Under General Anesthesia
Hazal Özer, Mutlu Güneş
Sayfa 0

9.
Gingiviste bir biyobelirteç olarak MMP-8’in tükürük seviyelerinin meta analizi
Meta-analysis of salivary levels of MMP-8 as a biomarker for gingivitis
Ahmet Mert Nalbantoğlu, Zerrin Barut
Sayfa 0

LookUs & Online Makale