e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 31 (2)
Cilt: 31  Sayı: 2 - 2010
DERLEME
1.
Ortodontide Mini Vida Uygulamalarında Temel Kavramlar
Basic Concepts Of Mini Screw Apllication in orthodontics
Gökhan Önçağ
doi: 10.5505/eudfd.2010.07379  Sayfalar 61 - 68

2.
Dişeti Oluğu Sıvısı (DOS) Elde Etme Sürecine Etki Eden Potansiyel Faktörler
Potential Factors Which Affect Gingival Crevicular Fluid Sampling Procedures
Hasan Hatipoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2010.91885  Sayfalar 69 - 81

3.
Periodontal Hastalıklarla İlişkili Genler ve Gen Polimorfizimleri
Genes and Gene Polymorphisms Associated with Periodontal Diesases
Özgün Özçaka, Nurgün Bıçakcı
doi: 10.5505/eudfd.2010.82473  Sayfalar 83 - 93

ARAŞTIRMA
4.
Periodontal tanı yöntemlerinin periimplant sağlığın değerlendirilmesindeki güvenilirliği: Bazı klinik parametreler arasındaki ilişkilerin karşılaştırılması
Reliability of periodontal diagnostic methods in the assessment of periimplant health: A comparison of the correlations amongst some clinical parameters
Müge Lütfioğlu, Umur Sakallıoğlu, Sertaç Sert, Elif Eser Sakallıoğlu, Gözlem Ceylan
doi: 10.5505/eudfd.2010.88597  Sayfalar 95 - 101

OLGU SUNUMU
5.
Hiperplastik Pulpitisli Daimi Molar Dişte Kısmi Pulpotomi: Bir Olgu Sunumu
Partial Pulpotomy in a Permanent Molar with Hyperplastic Pulpitis: A Case Report
Ilgın Akçay, Mehmet Emin Kaval
doi: 10.5505/eudfd.2010.07279  Sayfalar 103 - 106

6.
Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Vaka Raporu
Glass-Fiber Reinforced Composite Resin Adhesive Bridge By Using Porcelain Denture Tooth: 3 Case Report
Duygu Kürklü, Nuran Dinçkal Yanıkoğlu, Nurdan Polat Sağsöz
doi: 10.5505/eudfd.2010.25338  Sayfalar 107 - 112

7.
Çocuklarda Mandibular Kırıkların Splint Fiksasyonu ile Tedavisi: 2 Olgu Raporu
Splint fixation with circummandibular wires for pediatric mandibular fracture: Two case reports
Bahar Sezer, Banu Özveri Koyuncu, Mehmet Cemal Akay, Tayfun Günbay
doi: 10.5505/eudfd.2010.39358  Sayfalar 113 - 117

LookUs & Online Makale