e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 43 (Ozel Sayi)
Cilt: 43  Ek: Ozel Sayi - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Editörden
From the Editor
Elif Şener
doi: 10.5505/eudfd.2022.54036  Sayfa II

ARAŞTIRMA
3.
Ortodontistlerin Dijital Ortodontiye Bakış Açısının Değerlendirilmesi
Evaluation of Orthodontists' Perspective on Digital Orthodontics
Ege Doğan, Çağlayan Öztürk
doi: 10.5505/eudfd.2022.62134  Sayfalar 1 - 9

DERLEME
4.
Maksillofasiyal Bölge Ultrasonografi Uygulamalarında Yapay Zekâ
Artificial Intelligence in Maxillofacial Ultrasonography Applications
Oğuzhan Baydar, Ali Canberk Ulusoy, Esin Alpöz
doi: 10.5505/eudfd.2022.07597  Sayfalar 11 - 17

5.
Oral Kanserin Erken Tanısında Yapay Zeka Uygulamaları
Artificial Intelligence Applications for the Early Diagnosis of Oral Cancer
Nezaket Ezgi Özer, Betul Karaca, Pelin Güneri
doi: 10.5505/eudfd.2022.24572  Sayfalar 19 - 26

6.
Ölçüde Dijital Dönüşüm
Digital Transformation of the Impression
Makbule Heval Şahan, Övül Kümbüloğlu
doi: 10.5505/eudfd.2022.34654  Sayfalar 27 - 34

7.
Pedodontide Tele-Diş Hekimliği Uygulamaları
Teledentistry Applications in Pediatric Dentistry
Müge Erbay Mola, Dilşah Çoğulu
doi: 10.5505/eudfd.2022.54037  Sayfalar 35 - 41

8.
Dijital Rehberlik ile Dental İmplant Cerrahisi
Digital Guided Dental İmplant Surgery
Meltem Özden Yüce, Fatma Bahar Sezer
doi: 10.5505/eudfd.2022.55822  Sayfalar 43 - 46

9.
Kron Boyu Uzatma Operasyonlarında Dijital Destekli Planlama
Digital Supported Planning in Crown Lengthening Operations
Seray Dönmez, Sema Becerik
doi: 10.5505/eudfd.2022.74508  Sayfalar 47 - 53

10.
Pedodontide Dijital Diş Hekimliği Uygulamaları
Digital Dentistry Practices in Pediatric Dentistry
Ebru Keleş Gülbahçe, Ece Şengün Berber, Arzu Aykut Yetkiner
doi: 10.5505/eudfd.2022.79058  Sayfalar 55 - 60

11.
Endodontide Dijital Uygulamalar: 3D Rehberlik
Digital Applications in Endodontics: 3D Guidance
Ilgın Akçay, Ezgi Demir
doi: 10.5505/eudfd.2022.81905  Sayfalar 61 - 71

12.
Dijital Diş Hekimliğinde Dental Lazerler: Tanı ve Tedavideki Gelişmeler
Dental Lasers in Digital Dentistry: Developments in Diagnosis and Treatment
Cem Peşkersoy, Aybeniz Oğuzhan
doi: 10.5505/eudfd.2022.82712  Sayfalar 73 - 83

13.
Eklemeli Bilgisayar Destekli Üretim Yöntemleri
Additive Computer Aided Manufacturing Methods
Ayşe Gözde Türk, Mine Dündar Çömlekoğlu, M. Erhan Çömlekoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2022.97769  Sayfalar 85 - 94

14.
Restoratif Diş Hekimliğinde Dijitalleşme
Digitalization in Restorative Dentistry
Cem Peşkersoy, Gözde Acar
doi: 10.5505/eudfd.2022.98105  Sayfalar 95 - 104

LookUs & Online Makale