e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 39 (3)
Cilt: 39  Sayı: 3 - 2018
EDITÖRDEN
1.
Human Papilloma Virüsünün Baş Boyun Skuamöz Hücreli Karsinomundaki Rolü
The Role of The Human Papilloma Virus in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
Pelin Güneri, Ceyda Gürhan, Betül Karaca
doi: 10.5505/eudfd.2018.38258  Sayfalar 123 - 124
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Diş Hekimliğinde Robotik Uygulamalar: Bir Literatür Derlemesi
Robotic Applications in Dentistry: A Literature Review
Gülfem Ergün, Ayşe Seda Ataol, Bahar Tekli
doi: 10.5505/eudfd.2018.27676  Sayfalar 125 - 133

ARAŞTIRMA
3.
Mezuniyet Öncesi Öğrencilerin Çene Cerrahisindeki Özgüvenleri
Undergraduate students’ self-assessed confidence in oral surgery
Dilek Menziletoğlu, Bozkurt Kubilay Işık
doi: 10.5505/eudfd.2018.35693  Sayfalar 134 - 139

4.
Farklı Miktarlarda Doku Kaybına Uğrayan Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerde Fiber Post Uygulamasının Kırılma Direncine Etkisi
Evaluation Of The Influence Of Fiber Post Insertion On The Fracture Resistance Of Endodontically Treated Teeth With Various Amounts Of Tissue Loss
Elif Türkeş Başaran, Yasemin Benderli Gökçe
doi: 10.5505/eudfd.2018.42104  Sayfalar 140 - 147

DERLEME
5.
Tam Seramik Restorasyonlarda Uygulanan Yüzey İşlemleri
Surface Treatments of All Ceramic Restoration
Hatice Sevmez, Merve Bankoğlu Güngör, Handan Yılmaz
doi: 10.5505/eudfd.2018.45712  Sayfalar 148 - 159

ARAŞTIRMA
6.
Türk Ailelerinin Florlu Diş Macunu ve Topikal Flor Uygulamaları Hakkında Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Evaluation of Turkish Parents' Knowledge and Opinions About Fluoride Toothpaste and Topical Fluoride Applications: A Pilot
Aslı Topaloğlu Ak, Hacer Aksoy, Didem Öner Özdaş
doi: 10.5505/eudfd.2018.48568  Sayfalar 160 - 164

7.
Periodontal Hastalıklarda Tükürük Total Antioksidan Kapasitesinin Ölçülmesi
Detection of Total Antioxidant Capacity of Saliva in Periodontal Diseases
Gökçen Ateş, Habibe Öztürk
doi: 10.5505/eudfd.2018.75537  Sayfalar 165 - 174

8.
Farklı İçeriklerdeki Cam İyonomer Materyallerin Flor Salım ve Tekrar Yüklenebilme Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Fluoride Release and Recharge Ability of The Different Content Glass Ionomer Materials
Başak Bölükbaşı, Selçuk Savaş, Fevzi Kavrık, Ebru Küçükkyılmaz
doi: 10.5505/eudfd.2018.75547  Sayfalar 175 - 183

9.
Sağlıklı ve İdiyopatik Skolyozlu Adolesanlarda Seçilmiş Boyun ve Çiğneme Kaslarında Basınç Ağrı Eşiği Değerlerinin ve Alt Çene Hareket Limitlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Pressure Pain Thresholds And Limits Of Mandibular Movements In Selected Neck And Masticatory Muscles In Healthy And Idiopathic Scoliotic Adolescents
Merve Benli, Bilge Gokcen-rohlig, Turgut Akgül, Gülümser Evlioğlu
doi: 10.5505/eudfd.2018.06078  Sayfalar 184 - 191

LookUs & Online Makale