e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 37 (3)
Cilt: 37  Sayı: 3 - 2016
ARAŞTIRMA
1.
Total Ve Kısmi Diş Eksikliği Olgularının, Konvansiyonel Ve Implant Üstü Protezler Ile Tedavisinde Artex Artikülatör Kullanımının Klinik Etkinliğinin Araştırılması
Total and Partial Cases of Missing Teeth, the Treatment with Conventional and Implant Prosthesis to Investigate the Clinical Efficacy of Artex Articulator Use
Akın Aladağ, Birgül Özpınar, Bülent Gökçe, Mübin Ulusoy, Gökhan Uzel
doi: 10.5505/eudfd.2016.03164  Sayfalar 113 - 119

2.
Direkt ve İndirekt Yapıştırmada Klinik Çalışma Zamanı Ve Braket Kopma Miktarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Clinical Chair Time And Bracket Failure Amount Between Direct And Indirect Bonding Methods
Furkan Dindaroğlu, Ege Doğan, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2016.94834  Sayfalar 120 - 125

3.
Gebelik Ve Doğum Sonrası Tükürük IL-1Beta And IL-6 Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Salivary IL-1Beta And IL-6 Levels In Pregnant And Postpartum Women
Pınar Gümüş, Veli Özgen Öztürk, Georgios Belibasakis, Nagihan Bostancı, Gülnur Emingil
doi: 10.5505/eudfd.2016.69772  Sayfalar 126 - 130

4.
Farklı Yapıştırma Simanlarının Termomekanik Yaşlandırma Sonrası Performanslarının Karşılaştırılması
A Comparison Of The Performance Of Different Resin Luting Cements After Thermomechanical Aging
Habibe Öztürk, Mehmet Sonugelen, Celal Artunç, Hüseyin Tezel, Atilla Kesercioğlu, Ali Aydın Göktaş
doi: 10.5505/eudfd.2016.06977  Sayfalar 131 - 142

5.
Diş Beyazlatma Sırasında Kullanılan Aktivatör Işınların Pulpa Üzerindeki Sıcaklık Artışına Etkisi
The Effect Of Light-Activated Bleaching On Increase Of Pulp Chamber Temperatures
Elif Kol Kılınç, Murat Türkün
doi: 10.5505/eudfd.2016.32559  Sayfalar 143 - 147

6.
Farklı Periodontal Hastalıkta Dişeti Oluğu Sıvısı Kemik Yapım Ve Yıkım Biyomarkırlarının Karşılaştırılması
Comparison Of Bone Turnover Markers In Gingival Crevicular Fluid Of Elderly Individuals With Different Periodontal Diseases
Veli Özgen Öztürk, Sema Becerik, Harika Atmaca, Gülnur Emingil
doi: 10.5505/eudfd.2016.65477  Sayfalar 148 - 154

7.
Farklı Kök Kanal Genişletme Tekniklerinin Alt Çene Küçük Azı Dişlerinin Kırılma Dayanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation Of The Effect Of Different Root Canal Instrumentation Techniques On Fracture Strength Of Mandibular Premolar Teeth
Majd Salameh, Burcu Şerefoğlu, Beyser Pişkin
doi: 10.5505/eudfd.2016.67699  Sayfalar 155 - 158

8.
Sağlıklı Ve Osteoporoz Tanılı Hastalarda Fraktal Boyut Ve Mandibular Kortikal İndeks Değerlendirilmesi
Fractal Dimension And Mandibular Cortical Bone Index Evaluations In Normal And Osteoporotic Patients
Elif Şener, B. Güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2016.47550  Sayfalar 159 - 167

LookUs & Online Makale