e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 36 (2)
Cilt: 36  Sayı: 2 - 2015
DERLEME
1.
Ağız Kokusu Ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Oral Malodor And Current Treatment Perspectives
Gökhan Özkan, Ali Toptaş
doi: 10.5505/eudfd.2015.89410  Sayfalar 56 - 59

2.
Estetik İmplant Dayanaklar
Esthetic Implant Abutments
Gizem Nur Bağrıvatan, Melahat Çelik, Altuğ Çilingir, Gülsen Bayraktar
doi: 10.5505/eudfd.2015.83703  Sayfalar 60 - 66

ARAŞTIRMA
3.
Türk Toplumunda Dijital Panoramik Radyografilerde Uzamış Stiloid Proçes Görülme Sıklığının Araştırılması
Investigation of the Prevalence of Styloid Process Elongation on Digital Panoramic Radiographs in Turkish Population
Melek Taşsöker, Güldane Mağat
doi: 10.5505/eudfd.2015.65487  Sayfalar 67 - 73

4.
Mineral Trioksit Agregat’ın Farklı Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyal Etkinliğinin İncelenmesi
Evaluation Of Antimicrobial Effect Of Mineral Trioxide Aggregate On Various Microorganisms
Tuğba Türk, Hicran Dönmez Özkan, Tansel Yalçın, Ilgın Akçay
doi: 10.5505/eudfd.2015.58661  Sayfalar 74 - 78

5.
Farklı İçeriğe Sahip Estetik Restoratif Materyallerin Polimerizasyon Sonrası Renk Değişimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Color Change After Polymerisation Of Esthetic Restoratives With Different Composition
Hüseyin Hatırlı, Bilal Yaşa, Adem Gök, Mehmet Dallı
doi: 10.5505/eudfd.2015.50023  Sayfalar 79 - 85

6.
Dentoalveolar Yaralanmalar Hakkında Aydın İlindeki Ailelerin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Parental Knowledge and Attitudes in Aydın City Regarding the Dentoalveolar Injuries
Gülçin Doğusal, Bahar Melis Akyıldız, Işıl Sönmez
doi: 10.5505/eudfd.2015.30301  Sayfalar 86 - 92

OLGU SUNUMU
7.
İnternal Kök Rezorbsiyonu Gözlenen Bir Olgunun Multidisipliner Tedavisi
Multidisciplinary Management of An Maxillary Right Lateral Incisor With Internal Root Resorption
Mehmet Emin Kaval, Burcu Şerefoğlu, Pınar Gümüş
doi: 10.5505/eudfd.2015.40412  Sayfalar 93 - 97

ARAŞTIRMA
8.
Maksiller Retrognatiye Sahip Postpubertal Dönemdeki Bir Hastanın Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi Ve Yüz Maskesi İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Postpubertal Treatment Of A Patient With Maxillary Retrognathism By Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion And Face Mask: Case Report
Bülent Çatalbaş, Enes Tan
doi: 10.5505/eudfd.2015.93064  Sayfalar 98 - 104

LookUs & Online Makale