e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 31 (1)
Cilt: 31  Sayı: 1 - 2010
DERLEME
1.
Lazerler Ve Protez Öncesi Uygulama Alanları
Lasers And Their Applications Before Prosthetic Arrangements
Selma Şen, Göknil Ergün Kunt, Gözlem Ceylan
doi: 10.5505/eudfd.2010.53825  Sayfalar 1 - 8

2.
İmplant Destekli Tam Protezlerde Kullanılan Tutucu Sistemler
Attachment systems for implant supported complete dentures
Onur Geçkili, Canan Bural, Çağlar Bilmenoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2010.24865  Sayfalar 9 - 18

3.
Periodontal hastalık - inme ilişkisinde güncel kanıtlar
Contemporary evidences of the relationship between periodontal disease and stroke
Mine Öztürk Tonguç, Güliz Öngüç
doi: 10.5505/eudfd.2010.05924  Sayfalar 19 - 27

ARAŞTIRMA
4.
Tavşan palatal mukozasında beş farklı sutur materyaline doku reaksiyonunun değerlendirilmesi
Evaluation of the tissue reaction of five different suture materials in rabbit palatal mucosa
Özgün Özçaka, Fatih Arıkan, Şule Sönmez, Ali Veral, Saim Kendirci
doi: 10.5505/eudfd.2010.69875  Sayfalar 29 - 37

5.
Amalgam Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Çeşitli Adeziv Sistemlerin Etkisi
Microleakage of Amalgam Restorations Bonded with Different Adhesive Systems
Hande Kemaloğlu, Tijen Pamir, Hüseyin Tezel
doi: 10.5505/eudfd.2010.37450  Sayfalar 39 - 45

6.
İrigasyon Solüsyonlarının Candida Albicans ve Enterococcus Faecalis Üzerindeki Antimikrobiyal Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: in vitro çalışma
Evaluating the Antimicrobial Efficacy of Root Canal Irrigants Against Candida Albicans And Enterococcus Faecalis: in vitro study
Ilgın Akçay, Berivan Tuğba Türk, Beyser Pişkin, Bilge Hakan Şen, Tansel Öztürk
doi: 10.5505/eudfd.2010.30592  Sayfalar 47 - 52

OLGU SUNUMU
7.
Yumuşak doku örtülmesinde labiyal saplı adacık flap yöntemi: 3 olgu sunumu
Maintenance of soft tıssue closure by labıal pedıcle ısland flap: 3 case reports
Sema Becerik, Orhun Bengisu
doi: 10.5505/eudfd.2010.74936  Sayfalar 53 - 59

LookUs & Online Makale