e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 42 (1)
Cilt: 42  Sayı: 1 - 2021
ARAŞTIRMA
1.
Mekanik Cilalama, Renklenme ve Profilaktik Cilalama Sonrası BDT/BDÜ Materyallerinin Renk Değişimi ve Translusensi Değerlerinin İncelenmesi
Color Stability and Translucency of Two CAD-CAM Restorative Materials Subjected To Mechanical Polishing, Staining, and Prophylactic Paste Polishing Procedures
Bengisu Yıldırım, Duygu Recen
doi: 10.5505/eudfd.2021.04127  Sayfalar 1 - 8

2.
İskeletsel Sınıf 3 Bireylerde Hyoid Kemiğinin Konumunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Hyoid Bone Position in Skeletal Class 3 Individuals
Beyza Karadede Ünal, Seher Nazlı Candabakoğlu Ulusoy
doi: 10.5505/eudfd.2021.05658  Sayfalar 9 - 24

3.
Skuamoz Hücreli Karsinoma Hastalarında Dental Implant Uygulamalarının Sağkalım ve Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Survival and Complications of Dental Implants in Squamous Cell Carcinoma Patients
Funda Göker
doi: 10.5505/eudfd.2021.56933  Sayfalar 25 - 30

4.
Eğimli Kanallarda Apikal Debris Ekstrüzyonu: Dört Farklı Döner Eğe Sisteminin ve Yer Çekiminin Etkileri
Apical Debris Extrusion in Curved Root Canals: The Effect of Four Rotary Instruments and Influence of Gravitational Force
İlknur Kaşıkçı Bilgi, Mehmet Kemal Çalışkan
doi: 10.5505/eudfd.2021.67044  Sayfalar 31 - 35

DERLEME
5.
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Tanı ve Tedavi Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches in Diagnosis and Treatment Modalities of Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Ece Uçar, Işıl Çekiç Nagaş
doi: 10.5505/eudfd.2021.06978  Sayfalar 37 - 48

ARAŞTIRMA
6.
COVID-19 Pandemisinin Protetik Diş Tedavisi Klinik Uygulamalarındaki Bulaş Riskine Etkisi
The Effect of COVID-19 Pandemic on Transmission Risk in Clinical Applications for Prosthetic Dentistry
Merve Benli
doi: 10.5505/eudfd.2021.51423  Sayfalar 49 - 58

DERLEME
7.
Hemofilik Hastalarda Çürük Kontrolü ve Tedavisi
Caries Management in Hemophilic Patients
Görkem Sengez, Ezgi Erden Kayalıdere, Can Dörter
doi: 10.5505/eudfd.2021.72473  Sayfalar 59 - 64

8.
Protetik Diş Hekimliğinde Dijital Yüz Arkları
Digital Facebows In Prosthetic Dentistry
Özlem Çölgeçen, Mehmet Köse
doi: 10.5505/eudfd.2021.78790  Sayfalar 65 - 69

LookUs & Online Makale