e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 36 (3)
Cilt: 36  Sayı: 3 - 2015
DERLEME
1.
Protetik Malzemelerin Sterilizasyonu ve Dezenfeksiyonu
Sterilization and Disinfection of the Prosthodontic Materials
Ender Akan, Özlem Çölgeçen, İbrahim Talha Meşe
doi: 10.5505/eudfd.2015.08760  Sayfalar 105 - 114

2.
Dental İmplantlarda Stabilite Ölçüm Yöntemleri
Methods of Evaluating The Dental Implant Stability
Elif Öncü, Emine Begüm Büyükerkmen
doi: 10.5505/eudfd.2015.54376  Sayfalar 115 - 120

ARAŞTIRMA
3.
Eğitim Diş Hastanesi Çalışanlarının Mesleğe Bağlı Sağlık Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi
Evalution of Occupation Related Health Complaints in a Dental Education Hospital
Ümit Candan, Gülser Kılınç, F.şükran Ercan Kaygusuz, Müjdet Çetin, M.sinan Evcil
doi: 10.5505/eudfd.2015.26056  Sayfalar 121 - 127

4.
Farklı Kompozit Rezinlerin Translusensi Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparative Evaluation on Translucency Characteristics of Different Resin Composites.
Esra Cengiz, Sevcan Kurtulmuş Yılmaz, Nuran Ulusoy
doi: 10.5505/eudfd.2015.96720  Sayfalar 128 - 131

5.
Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Different Gutta-Percha Root Filling Techniques in Mandibular Incisors
İsmail Davut Çapar, Tuba Gök, Hazal Bıçakcı, Gökhan Saygılı, Hüseyin Ertaş
doi: 10.5505/eudfd.2015.88609  Sayfalar 132 - 138

6.
Çocukluk Çağı Kanser Hastalarının Dental Bakımında Ailelerin Yaklaşımı
Parental Attitudes of Dental Care in Childhood Cancer
Aysun Avşar, Ebru Hazar Bodrumlu
doi: 10.5505/eudfd.2015.58815  Sayfalar 139 - 142

OLGU SUNUMU
7.
Maksillofasiyal Bölgede Saptanan Yabancı Cisimlerin Cerrahi Tedavisi (2 Vaka Sunumu )
Surgical Treatment Of Foreign Bodies Detected In Maxillofacial Region (Report Of Two Cases)
Murat Ulu, Muhammet Furkan Cıcık, Hüseyin Akçay, Cihan Topan
doi: 10.5505/eudfd.2015.46330  Sayfalar 143 - 146

8.
Mezyal Kökünde Üç Kanala Sahip Bir Alt Birinci Azı Dişinin Yeniden Kanal Tedavisi: 4 Yıllık Bir Takibin Vaka Raporu
Retreatment of a Mandibular First Molar with Three Canals in the Mesial Root: A Case Report with 4-Year Follow-up
Erhan Tahan, Mustafa Sadık Akdağ, Buket Tuğ Kılkış, Oğuz Köse
doi: 10.5505/eudfd.2015.44127  Sayfalar 147 - 151

LookUs & Online Makale