e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2008
DERLEME
1.
Dişhekimliğinde Alerji: Genel Tanım ve Test Materyalleri
Allergy in Dentistry: General Terms and Testing Materials
M. Erhan Çömlekoğlu, Mine Dündar, Mehmet Ali Güngör, Akın Aladağ, Bülent Gökçe
Sayfalar 67 - 79

2.
Dişhekimliğinde Alerji: Döküm Alaşımları, Polimerler ve Seramikler
Allergy in Dentistry: Casting Alloys, Polymers and Ceramics
M. Erhan Çömlekoğlu, Mine Dündar, Mehmet Ali Güngör, Akın Aladağ, Celal Artunç
Sayfalar 81 - 92

ARAŞTIRMA
3.
Orta Kraniyal Kaide ile Malokluzyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Evaluation of the Relationship Between Middle Cranial Base and Malocclusion
Burcu Baloş Tuncer, Cumhur Tuncer, Çağrı Ulusoy, Nilüfer Darendeliler
Sayfalar 93 - 98

4.
Dijital Modellerde Güvenirlilik
Reliabilty of Digital Models
Aslıhan M. Ertan Erdinç, Servet Doğan, Banu Dinçer
Sayfalar 99 - 103

5.
Hasta Hekim İlişkilerini Etkileyen Fiziksel ve Davranışsal Etkenler: Anket Çalışması
The Physical and Behavioral Facts That Affect Patient and Doctor Relations: A Survey Study
Özgün Özçaka, Sema Becerik, Nurgün Bıçakçı, Timur Köse
Sayfalar 105 - 110

6.
Ağız İçi Molar Distalizasyonunda Jones Jig Apereyinin Etkilerinin Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Effects of the Jones Jig Appliance for Intraoral Molar Distalization
Aslıhan M. Ertan Erdinç
Sayfalar 111 - 118

7.
Geri Dönüşüm Yöntemi ile Yeniden Kazanılan Braketlerde Braket Tutuculuğunun Araştırılması
The Investigation of Bracket Bond Strength of the Recycled Brackets
Özlem Seçkin, Aslıhan M. Ertan Erdinç, Banu Dinçer, Erdal Işıksal
Sayfalar 119 - 124

LookUs & Online Makale