e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 42 (3)
Cilt: 42  Sayı: 3 - 2021
ARAŞTIRMA
1.
Hyflex EDM ve WaveOne Gold Döner Sistem Eğelerinin Ani Apikal Kurvatürde Kırılma Dirençlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Fracture Resistance of Hyflex EDM and WaveOne Gold Rotary System Instruments in Abrupt Apical Curvature
Cangül Keskin, Ugur İnan, Hande Akgün
doi: 10.5505/eudfd.2021.24471  Sayfalar 167 - 172

2.
Ozon Gazı ile Ağartma İşleminin Etkinliğinin ve Renk Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Bleaching Effectiveness and the Effects on Color Parameters of Ozone Gas
Gizem Boztaş Demir, Huma Omurlu, Ozgur Yıldırım Torun
doi: 10.5505/eudfd.2021.85579  Sayfalar 173 - 182

3.
Bir Grup Tıp Doktorunun Ağız-Diş Sağlığı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Oral-Dental Health Knowledge, Attitudes and Behaviours of a Group of Medical Doctors
İmren Erbul, İpek Arslan, Sema Aydınoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2021.27879  Sayfalar 183 - 190

4.
Maksillaya Farklı Açılarda Yerleştirilen İmplantlara Uygulanan Zirkonya-Seramik Kuronların Sonlu Elemanlar Stres Analizi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Zirconia-Ceramic Crowns Applied to Implants Placed in the Maxilla at Different Angles by Finite Element Stress Analysis
Fatih Demirci, Sedat Güven, Samet Tekin
doi: 10.5505/eudfd.2021.59389  Sayfalar 191 - 198

5.
Ege Bölgesinde Yaşayan Çocukların Yaş Tayininde Williems ve Demirjian Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Willems and Demirjian Methods for Age Estimation in a Pediatric Aegean Population
Rukiye Irmak Turhal, Erinç Önem, Zuhal Tuğsel
doi: 10.5505/eudfd.2021.36025  Sayfalar 199 - 204

6.
Kanal Eğeleri ve Gütaperkanın Radyoopasitelerinin Dijital Radyografik Teknik ve Enerji Dağılımlı X-ışını Spektrometresi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Radioopacity of Canal Files and Gutta-percha Using Digital Radiographic Technique and Energy Dispersive X-ray Spectrometry
Gözde Kandemir Demirci
doi: 10.5505/eudfd.2021.48344  Sayfalar 205 - 211

7.
Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Talep Edilen Olgularda Ön Teşhislerin Radyolojik Doğrulanma Oranı: Retrospektif Çalışma
The Radiological Confirmation Rate of Endodontic Prediagnoses for Cone Beam Computed Tomography Examinations
Burcu Şerefoğlu, Betül İlhan
doi: 10.5505/eudfd.2021.08860  Sayfalar 213 - 219

8.
Profilaktik Polisaj Protokollerinin Farklı Rezin Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi
The Effect of Prophylactic Polishing Protocols on Surface Roughness of Different Resin Composites
Burcu Oğlakçı, Leyla Fazlıoğlu, Zumrut Ceren Özduman, Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç
doi: 10.5505/eudfd.2021.99815  Sayfalar 221 - 226

DERLEME
9.
Halitozis: Güncel Sınıflama, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Halitosis: New Classification, Diagnosis and Management
Nezaket Ezgi Özer, Betül İlhan
doi: 10.5505/eudfd.2021.37929  Sayfalar 227 - 237

LookUs & Online Makale