e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2009
DERLEME
1.
Sklerotik dentine bağlanma
Bonding to sclerotic dentin
Esra Uzer Çelik, Gül Yıldız, Günseli Katırcı
Sayfalar 61 - 74

2.
Oral Mukozanın Premalign Beyaz Lezyonları
Premalign White Lesions of Oral Mucosa
Atifet Harika Kutluay, Dilek Uğar Çankal
Sayfalar 75 - 86

ARAŞTIRMA
3.
Döner ve el aletleri ile genişletilen oval şekilli kök kanallarında kalan debris ve smear tabakası: Taramalı elektron mikroskobu çalışması
Debris and smear layer remained in oval-shaped root canals following rotary and manual instrumentations: A scanning electron microscopic study
Senem Gökçen Yiğit Özer, Bilge Hakan Şen, Bekir Oğuz Aktener, Dilek Şen Şipar
Sayfalar 87 - 96

4.
Yabancı Dilde Hazırlanmış Bir Ölçeğin Türkçe’ye Uyarlanması: Çocuklarda Oral Sağlığın Günlük Yaşama Etkisi
Turkish Adaptation of an Index in Foreign Language: Child Oral Impact on Daily Performance
Seda Can, Aslı Topaloğlu Ak, Ece Eden
Sayfalar 97 - 103

5.
Türk Toplumunda Ortodontist, Dişhekimliği Öğrencisi ve Diğer Toplum Bireyleri Arasındaki Ortodontik Düzensizliklerin Algılanma Farklılıkları
The Perception Difference of Orthodontic Malloclusions Among Orthodontists, Dental Students and Other Members of the Society in Turkish Population
Gökhan Önçağ, Servet Doğan, Işıl Aras, Ozan Topçu, Erdal Işıksal
Sayfalar 105 - 114

6.
Değişik İrigasyon Solüsyonlarının Kök Kanal Dentini Üzerindeki Etkilerinin SEM ile İncelenmesi
Evaluation of the Effect of Different Irrigation Solutions on Root Canal Dentine by SEM
Ilgın Akçay, Necdet Erdilek, Bilge Hakan Şen
Sayfalar 115 - 124

OLGU SUNUMU
7.
Üst Çenede Ossifiye Fibrom: Olgu Sunumu
Ossifying Fibroma in the Upper Jaw: Case Report
Esin Alpöz, Bahar Sezer, Taha Ünal
Sayfalar 125 - 128

LookUs & Online Makale