e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 37 (2)
Cilt: 37  Sayı: 2 - 2016
DERLEME
1.
Astım ve Ağız Sağlığı
Asthma and Oral Health
Kübra Aral, Cüneyt Asım Aral, Reyhan Ersin Kalkan
doi: 10.5505/eudfd.2016.63634  Sayfalar 42 - 46

2.
Rezin Esaslı Dental Materyallerin Sitotoksisitesine Genel Bir Bakış
An Overview to the Cytotoxicity of Resin Based Dental Materials
Çiğdem Atalayın, Hüseyin Tezel, Zeynep Ergücü
doi: 10.5505/eudfd.2016.66487  Sayfalar 47 - 53

3.
Restoratif Cam İyonomer Simanlarda Güncel Yaklaşımlar
Recent Approaches In Restorative Glass Ionomer Cements
Özgür KANIK, L. Şebnem TÜRKÜN
doi: 10.5505/eudfd.2016.38358  Sayfalar 54 - 65

4.
Çocuk ve Genç Yetişkinlerde Temporomandibular Bozuklukların Klinik Bulguları ve Tedavi Yaklaşımları: Literatür Derlemesi
Clinical Findings And Treatment Manifestations Of Temporomandibular Disorders In Children And Young Adults: Review Of The Literature
Meltem Özden, Selçuk Savaş
doi: 10.5505/eudfd.2016.30306  Sayfalar 66 - 74

5.
Dental Ankiloz: Tedavi Seçenekleri
Dental Ankylosis: Treatment Alternatives
Neslihan Ebru Şenışık, Yunus Akalın
doi: 10.5505/eudfd.2016.77699  Sayfalar 75 - 87

6.
Revaskülarizasyon ve Uygulama Yöntemleri
Revascularization and Treatment Methods
Gülşen Yılmaz, Bilge Gülsüm Nur, Mehmet Tanrıver, Mustafa Altunsoy, Evren Ok
doi: 10.5505/eudfd.2016.51422  Sayfalar 88 - 98

ARAŞTIRMA
7.
Posterior Direkt Restorasyonların Klinik Performansını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Assessment Of The Factors Affecting The Clinical Performance Of Direct Posterior Restorations
Esra Uzer Çelik, Başak Yazkan, Ayşe Tuğçe Tunaç
doi: 10.5505/eudfd.2016.33255  Sayfalar 99 - 106

OLGU SUNUMU
8.
Çekim Boşluğunun Korunmasında Trombositten Zengin Fibrinin Klinik Ve Histolojik Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Clinical And Histological Evaluation Of Post-Extraction Platelet Rich Fibrin Socket Filling: A Case Report
Gülnihal Eren, Başak Doğanavşargil
doi: 10.5505/eudfd.2016.58076  Sayfalar 107 - 112

LookUs & Online Makale