e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 36 (1)
Cilt: 36  Sayı: 1 - 2015
DERLEME
1.
Protetik Mini Dental İmplantlar
Prosthetic Mini Dental İmplants
Gökçe Soğancı
doi: 10.5505/eudfd.2015.07830  Sayfalar 1 - 9

2.
Turner Sendromu'nda Dentofasiyal Bulgular
Dentofacial Findings in Turner Sydrome
Gülcan Şahin Ünsal, Şükran Poyrazoğlu, Hatice Nurçin Saka, Işın Ulukapı
doi: 10.5505/eudfd.2015.78941  Sayfalar 10 - 18

3.
C-Şekilli Kök Kanal Sistemleri: Tanı ve Endodontik Yaklaşım
C-Shaped Root Canal Systems: Diagnosis and Endodontic Treatment
Dilek Helvacioglu Yiğit, Alper Sinanoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2015.81300  Sayfalar 19 - 24

ARAŞTIRMA
4.
Stajyer Diş Hekimleri Tarafından Yapılan Kök Kanal Dolgularının Teknik Kalitesinin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi
Radiographic evaluation of technical quality of root canal fillings made by dental students
Kadir Tolga Ceyhanlı, Davut Çelik, Ahter Çıkman, Tamer Taşdemir
doi: 10.5505/eudfd.2015.54154  Sayfalar 25 - 31

5.
Fissür Örtücüye Eklenen Farklı Oranlardaki Propolisin Makaslama Bağlanma Dayanımı Ve Mikrosertliğe Olan Etkisi
Effect Of Propolis Added İn Different Proportions To Fissure Sealent On Shear Bond Strength And Microhardness
Mustafa Altunsoy, Gökçe Garip, Uğur Türkan, Mehmet Emin Uslu, Sibel Silici
doi: 10.5505/eudfd.2015.03371  Sayfalar 32 - 37

6.
Sigara İçmeyen Periodontitisli Bireylerde Periodontal Başlangıç Tedavisinin Tükürük Ve Plazma Total Antioksidan Kapasitesine Etkilerinin İncelenmesi
The Effect Of İnitial Periodontal Therapy On Saliva And Plasma Total Antioxidant Capacity Of Non-Smoking Periodontitis Patients
Ülkü Başer, Hikmet Gamsız Işık, Gökçen Ateş, Gülden Işık
doi: 10.5505/eudfd.2015.59672  Sayfalar 38 - 44

7.
Farklı Oranlarda Polipropilen Fiber İlaveli Akriliklerde Transvers Direnç Ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
Investigation Of Transverse Strength And Surface Roughness Of Different Ratio Of Polypropylene Fiber İn Acrylic Resins
Faik Tuğut, Mehmet Emre Coşkun, Derya Özdemir Doğan, Türker Akar, Ümit Güney
doi: 10.5505/eudfd.2015.78700  Sayfalar 45 - 51

OLGU SUNUMU
8.
Keratokistik Odontojenik Tümör: Panoramik, Tomografik ve Ultrasonografik Değerlendirme
Keratocystic Odontogenic Tumor: Panoramic, Tomographic and Ultrasonographic Assessment
Şuayip Burak Duman, Yasin Yaşa, Ali Ocak
doi: 10.5505/eudfd.2015.19870  Sayfalar 52 - 55

LookUs & Online Makale