e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 34 (1)
Cilt: 34  Sayı: 1 - 2013
DERLEME
1.
Diş rengi belirlenmesinde kullanılan yöntemler
Methods used for tooth color determination
Göksu Trakyalı
doi: 10.5505/eudfd.2013.00719  Sayfalar 1 - 10

2.
İmplant destekli hareketli protezlerde tutucu mekanizmaların klinik başarıya etkisi: Derleme
Effect of retentive attachments on clinical success of implant overdenture: A review
Gamze Öztürk, Mine Dündar Çömlekoğlu, Erhan Çömlekoğlu, Mehmet Sonugelen
doi: 10.5505/eudfd.2013.70883  Sayfalar 11 - 16

3.
Diş Hekimliği ve Enfektif Endokardit. Güncel Bir Bakış
Dentistry and Infective Endocarditis. A Current Perspective
Hüseyin Gencay Keçeli, Hasan Hatipoğlu, Hümerya Aydemir
doi: 10.5505/eudfd.2013.86580  Sayfalar 17 - 26

4.
Biyomateryaller
Biomaterials
Övül Kümbüloğlu, Onur Oral
doi: 10.5505/eudfd.2013.15238  Sayfalar 27 - 33

ARAŞTIRMA
5.
Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri
The Influence Of Irrigation Techniques On The Efficacy Of Solutions
Erhan Erkan, Necdet Erdilek, Ilgın Akçay
doi: 10.5505/eudfd.2013.46338  Sayfalar 34 - 41

6.
Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi
Efficacy Of Different Irrigation Techniques According To Dye Penetration into Root Dentine
Erhan ERKAN, Ilgın AKÇAY, Necdet ERDİLEK
doi: 10.5505/eudfd.2013.70894  Sayfalar 42 - 47

OLGU SUNUMU
7.
Skleroderma Ve Ankilozan Spondilitli Hastaya Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu
Treatment Of A Patient With Scleroderma And Ankylosing Spondylıtıs: A Case Report
Emine Göncü Başaran, Emrah Ayna, Sedat Güven, Veysel Eratilla
doi: 10.5505/eudfd.2013.08769  Sayfalar 48 - 51

8.
Konjenital defekti olan hastada CAD/CAM ile estetik yaklaşım: olgu raporu
Esthetic approach with CAD/CAM in a congenital defect patient: a clinical report
Burcu Kanat, Erhan Çömlekoğlu, Ali Erdem, Mehmet Ali Güngör
doi: 10.5505/eudfd.2013.39306  Sayfalar 52 - 56

LookUs & Online Makale