e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 41 (2)
Cilt: 41  Sayı: 2 - 2020
ARAŞTIRMA
1.
Sodyum hipoklorit ve klorheksidin karışımından sonra oluşan çökeltinin titreşim spektroskopisi ile analizi: Potansiyel bir klinik problem
Vibrational spectroscopy analysis of the precipitate form after mixing sodium hypochlorite and chlorhexidine: A potential clinical problem
Ekim Onur Orhan, Özgür Irmak, Erol Tasal
doi: 10.5505/eudfd.2020.56833  Sayfalar 71 - 76

2.
Farklı dijital ölçü sistemlerinin dental implantın ölçü netliğine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of different digital impression systems on the impression accuracy of dental implant
Nazmiye Şen
doi: 10.5505/eudfd.2020.46704  Sayfalar 77 - 82

3.
Işık kaynaklarının ve termal siklusun kompomer rezinlerin renk stabilitesine etkisi
The effect of light sources and thermocycling on color stability of the compomers resin
Bilal Özmen, Yasemin Nayir
doi: 10.5505/eudfd.2020.28190  Sayfalar 83 - 90

4.
Çürüğün tüm katmanları i̇le uzaklaştırılmasını takiben direkt ve i̇ndirekt pulpa kuafajı tedavisi: Ön çalışma
Direct and indirect pulp capping after complete caries removal: A preliminary study
Sinem Oğlakçıoğlu, Tijen Pamir
doi: 10.5505/eudfd.2020.20053  Sayfalar 91 - 98

5.
Asidik maddelerin farklı dental porselenlerin yüzey özellikleri ve iyon çözünürlüğü üzerindeki etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of acidic agents on ion leaching and surface characteristics of different dental porcelains
Tamer Çelakıl, Gülümser Evlioğlu
doi: 10.5505/eudfd.2020.65002  Sayfalar 99 - 111

6.
Farklı iskeletsel malokluzyona sahip adolesan bireylerde yumuşak doku kalınlıklarının değerlendirilmesi
Assessment of the facial soft tissue thickness in adolescent patients with different skeletal malocclusions
Aylin Paşaoğlu Bozkurt, Yağmur Lena Sezici, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2020.89421  Sayfalar 113 - 120

7.
Osteoporoti̇k sıçanlarda hyaluroni̇k asi̇ti̇n denti̇n grefti̇yle korti̇kal kemi̇k defektleri̇nde kemi̇k i̇yi̇leşmesi̇ne etki̇si̇ni̇n değerlendi̇ri̇lmesi
Evaluation of the effect of hyaluronic acid on osteoporotic rat bone healing in cortical bone defects with dentin graft
Uğur Mercan, Merve Çakır, Deniz Gökçe Meral
doi: 10.5505/eudfd.2020.28190  Sayfalar 121 - 129

8.
Polimer-i̇nfiltre seramik ve lityum disilikat seramikten üretilen okluzal vener ve overlay CAD/CAM restorasyonların kırılma dayanımlarının i̇ncelenmesi
Fracture resistance of occlusal veneer and overlay CAD/CAM restorations made of polymer-infiltrated ceramic and lithium disilicate ceramic blocks
Bahar Gürpınar, Tamer Celakil, Emrah Baca, Gülümser Evlioğlu
doi: 10.5505/eudfd.2020.85866  Sayfalar 131 - 142

9.
Mandibular üçüncü molarların lingual kortikal kemik kalınlıklarının KIBT ile değerlendirilmesi
Evaluation of lingual cortical bone thickness of the mandibular third molars using CBCT
Gökhan Özkan, Umut Demetoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2020.22599  Sayfalar 143 - 147

DERLEME
10.
Dişhekimliğinde nanoteknoloji ve uygulamaları
Nanotechnology in dentistry and their applications
Yeşim Dağlıoğlu, Mustafa Cihan Yavuz
doi: 10.5505/eudfd.2020.48278  Sayfalar 149 - 160

11.
Manyetik rezonans görüntülemenin ağız diş ve çene radyolojisinde yeri ve ultra yüksek alan manyetik rezonans görüntüleme
Magnetic resonance imaging in oral and maxillofacial radiology and ultra high field magnetic resonance imaging
Samed Satir, Selmi Yilmaz
doi: 10.5505/eudfd.2020.42650  Sayfalar 161 - 167

12.
Kondil kırıklarında tedavi yaklaşımları
Treatment modalities of mandibular condylar fractures
İsmail Eser Bolat, Umut Tekin
doi: 10.5505/eudfd.2020.92485  Sayfalar 169 - 178

LookUs & Online Makale