e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 35 (2)
Cilt: 35  Sayı: 2 - 2014
DERLEME
1.
İndirekt Restorasyonlarda Kullanılan Kompozit Rezin Simanlar
The use of composite resin cements for indirect restorations
Ayşe Gözde Türk, Mübin Ulusoy, Banu Önal
doi: 10.5505/eudfd.2014.24085  Sayfalar 1 - 8

2.
Ortognatik Cerahide Relapsı Etkileyen Faktörler
Factors Effecting The Relapse in Orthognathic Surgery
Elçin Esenlik, Gayem Eroğlu Albayrak
doi: 10.5505/eudfd.2014.08108  Sayfalar 9 - 19

ARAŞTIRMA
3.
Çift Taraflı Tam Dudak Damak Yarıklarında Kraniyofasiyal Morfolojinin Özellikleri
The Evaluation of Craniofasial Morphology of The Patients With Bilateral Complete Cleft Lip and Palate
Enver Yetkiner, Servet Dogan, Ege Dogan
doi: 10.5505/eudfd.2014.87587  Sayfalar 20 - 25

4.
Yüksek Çürük Riskli Genç Yetişkinlerde Diş Çürüğüne Ait Temel Parametrelerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Basic Parameters of Dental Caries in Young Adults with High Caries Risk
Said Karabekiroğlu, Nimet Ünlü
doi: 10.5505/eudfd.2014.03274  Sayfalar 26 - 31

5.
Öğrencilerin Diş Hekimliği Fakültesini Tercih Nedenleri ve Fakülte İle İlgili İlk İzlenimleri
The Reasons of Career Preference of Dentistry Students and Their First İmpressions About Their Faculty
Pınar Köşker, Ayşegül Demirbaş Kaya
doi: 10.5505/eudfd.2014.00922  Sayfalar 32 - 36

6.
Endodontik Tedavili Dişlerde Koronal Restorasyonun Örgü Fiber İle Güçlendirilmesinin Kırılma Dayanımına Etkisi
Fracture Resistance of the Coronal Restoration of Endodontically Treated Teeth Restored With or Without Woven Glass Fiber Reinforcementt
Mehmet Emin Kaval, Beyser Pişkin, Gözde Duransoy Yapar, Mehmet Sarıkanat
doi: 10.5505/eudfd.2014.56338  Sayfalar 37 - 40

OLGU SUNUMU
7.
Estetik Bölgenin İmplantasyon Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Ogmentasyonu ile Hazırlanması: Vaka Sunumu
Implant Site Preparation with Hard and Soft Tissue Augmentation in Esthetic Zone: A Case Report
Nejat Nizam, Önder Gürlek, Aliye Akcalı
doi: 10.5505/eudfd.2014.88700  Sayfalar 41 - 46

LookUs & Online Makale