e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 32 (2)
Cilt: 32  Sayı: 2 - 2011
DERLEME
1.
Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem
Early Diagnosis of Dental Caries and New Diagnostic Methods: QLF, Diagnodent, Electrical Conductance and Ultrasonic System
Bora Korkut, Dilek Arslantunalı Tağtekin, Funda Çalışkan Yanıkoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2011.18189  Sayfalar 55 - 67

2.
Farklı Abutment Materyallerinin İmplant Çevresi Dokuların Sağlığına Etkileri
Effect of Different Abutment Materials on Health of Peri-İmplant Tissues
Hasan Güney Yılmaz, Sevcan Kurtulmuş Yılmaz
doi: 10.5505/eudfd.2011.27928  Sayfalar 69 - 75

3.
Diyaliz Tedavisi Gören Bireylerde Periodontal Hastalıkların Önemi
The Importance of Periodontal Disease in Patients Undergoing Hemodialysis
Murat İnanç Cengiz
doi: 10.5505/eudfd.2011.62634  Sayfalar 77 - 81

ARAŞTIRMA
4.
Türkiye’deki Ortodonti Uzmanlarının Sabit Aparey Kullanımı: Anket Çalışması
The use of Fixed Appliances in the Turkey: A Survey of Specialist Orthodontists
Gökhan Önçağ, Enver Yetkiner, Ersin Nejdet Mutlu
doi: 10.5505/eudfd.2011.30502  Sayfalar 83 - 89

5.
Association between Clinical Crown Length and Vertical Growth Pattern
Gökhan Önçağ, Arzu Kardeşler, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2011.38039  Sayfalar 91 - 95

6.
Labial ve Lingual Ortodontik Tedavinin Periodontal Parametrelere Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of Labial and Lingual Orthodontic Treatment Effects on Periodontal Parameters
Yusuf Ozan Topçu, Gökhan Önçağ, Erdal Işıksal, Füsun Ünlü, Çiğdem Paşalı
doi: 10.5505/eudfd.2011.50470  Sayfalar 97 - 101

7.
Ortodontik Düzensizlerde Büyüme Paterninin Bolton Oranı ve Ark Genişliği Üzerine Etkisi
The Effect of Growth Pattern on Tooth Size and Arch Width in Orthodontic Discrepancies
Gökhan Önçağ, İsmigül Sali, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2011.60352  Sayfalar 103 - 108

LookUs & Online Makale