e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - 2009
ARAŞTIRMA
1.
Hareketli Pekiştirme Apareylerinin Uzun Dönem Sonuçlarının İncelenmesi
Evaluation of Long Term Results of Removable Retention Appliances
Servet Doğan, Erdal Işıksal, Banu Dinçer, Aslıhan Mediha Erdinç
Sayfalar 1 - 10

2.
Köşeli Ark Tellerinin İki Farklı Tipteki Lingual Brakette Meydana Getirdiği Deneysel Sürtünme Kuvvetlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Experimental Frictional Resistance Between Rectangular Orthodontic Arch Wires and Lingual Brackets in Different Angulations
Hakan Bulut, Gökhan Önçağ
Sayfalar 11 - 20

3.
Ortodontik Tedaviye Başvuran 13-20 Yaş Grubu Hastaların Ortodontik Düzensizliklerini Algılayışlarının ve Tedavi ile İlgili Beklentilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Self-Perception and Expectations of 13-20 Years Old Patients Seeking Orthodontic Therapy
Aslıhan M. Ertan Erdinç, Anıl Erol
Sayfalar 21 - 27

4.
Ünilateral Dudak Damak Yarıklı Çocuklarda Kraniyofasiyal Gelişimin Değerlendirilmesi
Craniofacial Development in Children with Unilateral Cleft Lip and Palate
Servet Doğan, Gökhan Önçağ, Yalçın Akın
Sayfalar 29 - 37

OLGU SUNUMU
5.
İritasyon Fibromunun Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu
A Multidisciplinary Approach to the Treatment of Irritation Fibroma: Case Report
Erinç Önem, Gülcan Coşkun Akar, Candan Efeoğlu, Oya Türkoğlu, Günnur Lomçalı
Sayfalar 39 - 45

6.
Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu
Indirect Ceramic Repair with a Metal-Ceramic Laminate Veneer: Case Report
Akın Aladağ, M. Erhan Çömlekoğlu
Sayfalar 47 - 51

7.
İmplant Üstü Tüm Ağız Sabit Restorasyonlarda Erken Yükleme: Olgu sunumu
Early Loading of Implant Supported Full Mouth Fixed Restorations: Case Report
Elçin Sağırkaya, Erdem Kaya, Erhan Çömlekoğlu, Sevtap Günbay
Sayfalar 53 - 59

8.
İmplant üstü tüm ağız sabit restorasyonlarda erken yükleme: Olgu sunumları
Early loading of implant supported full mouth fixed restorations: Case Reports
Elçin Sağırkaya, Erdem Kaya, Erhan Çömlekoğlu, Sevtap Günbay, Mehmet Ali Güngör
Sayfalar 53 - 59

LookUs & Online Makale