e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 33 (1)
Cilt: 33  Sayı: 1 - 2012
DERLEME
1.
Dişhekimliğinde Bilinçli Sedasyonda İntravenöz Ajanlar
Intravenous Agents on Conscious Sedation for Dental Procedures
Esra Çağıran, Banu Özveri Koyuncu, Bahar Sezer
doi: 10.5505/eudfd.2012.47965  Sayfalar 1 - 5

2.
Kök Kanal Tedavilerinde Başarısızlık Sebepleri
Failure Causes in Root Canal Theraphies
Kezban Çelik, Sema Belli
doi: 10.5505/eudfd.2012.52824  Sayfalar 6 - 12

3.
İlaçların Ortodontik Diş Hareketi Üzerindeki Etkileri
Effects of Drugs on Orthodontic Tooth Movement
Ezgi Atik, Semra Ciğer
doi: 10.5505/eudfd.2012.97759  Sayfalar 13 - 20

4.
Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Uygulama Alanları
Cone Beam Computed Tomography Applications in Endodontics
Bulem Üreyen Kaya, Ayşe Diljin Keçeci, Arife Yaran
doi: 10.5505/eudfd.2012.70298  Sayfalar 21 - 31

ARAŞTIRMA
5.
Farklı solüsyonlarda bekletilen akrilik dişlerin renklenme düzeylerinin incelenmesi
An evaluation of staining levels of acrylic teeth immersed in different solution
Melike Pınar Yıldırım, Nuran Yanıkoğlu, Funda Bayındır
doi: 10.5505/eudfd.2012.85856  Sayfalar 32 - 37

OLGU SUNUMU
6.
Mandibulada Periferal Osteom: Olgu Sunumu
Peripheral Osteoma of the mandible: Case Report
Hüseyin Koca, Erinç Önem
doi: 10.5505/eudfd.2012.72692  Sayfalar 38 - 42

LookUs & Online Makale