e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 42 (Ozel Sayi)
Cilt: 42  Ek: Ozel Sayi - 2022
EDITÖRDEN
1.
Editörden
From the Editor

Sayfa I

DERLEME
2.
Travma Olgularında Estetik Restoratif Yaklaşımlar
Restorative Management of Dental Trauma
Hande Kemaloğlu
doi: 10.5505/eudfd.2022.56823  Sayfalar 1 - 6

3.
Dental Travmatik Yaralanmalar Sonrası Pulpal Reaksiyonlar
Pulpal Reactions After Dental Traumatic Injuries
Ceyda Sabancı, Mehmet Emin Kaval
doi: 10.5505/eudfd.2022.37267  Sayfalar 7 - 10

4.
Dental Travma Vakalarında Ortodontik Yaklaşım
Orthodontic Approach in Dental Trauma Cases
Ezgi Cansu Fırıncıoğulları, Furkan Dindaroğlu
doi: 10.5505/eudfd.2022.90582  Sayfalar 11 - 18

5.
Diş ve Çene Travmalarında Radyolojik Değerlendirme
Radiological Evaluation in Dental and Jaw Trauma
Elif Aslan, Erinç Önem
doi: 10.5505/eudfd.2022.79027  Sayfalar 19 - 30

6.
Periodontal Dokularda Travma ve Etkileri
Trauma and its Effects on Periodontal Tissues
Pınar Meriç Kantar, Nurcan Buduneli
doi: 10.5505/eudfd.2022.03264  Sayfalar 31 - 37

7.
Mandibula Kırıklarının Tedavisinde Uygulanan Ekstraoral ve İntraoral Güncel Tedavi Yaklaşımları
Extraoral and Intraoral Treatment Approaches in Management of Mandibular Fractures
Ahmet İlker Gürsoy, Gözde Işık, Mehmet Cemal Akay
doi: 10.5505/eudfd.2022.05935  Sayfalar 39 - 43

8.
Ateşli Silah Yaralanmalarında Oluşan Defektlerin Protetik Tedavisi
Prosthetic Rehabilitation of Gunshot Defects
Makbule Heval Şahan, Tomurcuk Övül Kümbüloğlu
doi: 10.5505/eudfd.2022.07088  Sayfalar 45 - 49

9.
Süt Dentisyonda Travmatik Yaralanmalar
Traumatic Injuries in Primary Dentition
Ceren Sağlam, Döndü Sevda Yazgan, Fahinur Ertuğrul
doi: 10.5505/eudfd.2022.50455  Sayfalar 51 - 58

10.
Dental Travma Kayıtlarında İndeks Kullanımı
Index Using in Dental Trauma Records
Ece Eden, Ezgi Yılmaz
doi: 10.5505/eudfd.2022.78557  Sayfalar 59 - 63

LookUs & Online Makale