e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 38 (1)
Cilt: 38  Sayı: 1 - 2017
DERLEME
1.
İlaca Bağlı Dişeti Büyümeleri ve Tedavi Yaklaşımları
Drug-induced Gingival Enlargement and Treatment Modalities
Ali Çekici, Ülkü Başer, Hikmet Gamsız Işık, Deniz Erbil, Funda Yalçın, Gülden Işık
doi: 10.5505/eudfd.2017.26121  Sayfalar 1 - 6

2.
Ortodontide İnterproksimal Mine Aşındırması
Interproximal Enamel Reduction In Orthodontics
Özge Uslu Akçam
doi: 10.5505/eudfd.2017.43660  Sayfalar 7 - 12

3.
Florun İnsan Sağlığına Olumsuz Etkisi Var Mı?
Does Fluoride Have Negative Impact on Human Health?
Ecem Ergin, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2017.70783  Sayfalar 13 - 20

4.
İmplant Çevresi Hastalıkları: Peri-implant Mukositis Ve Peri-implantitis
Peri-Implant Diseases: Peri-implant Mucositis And Peri-implantitis
Oya Türkoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2017.83723  Sayfalar 21 - 31

ARAŞTIRMA
5.
Farklı Yıkama Tekniklerinin Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkinlikleri
Smear Layer Removal Efficacy Of Different Irrigation Techniques
Burcu Şerefoğlu, Majd Salameh, Beyser Pişkin
doi: 10.5505/eudfd.2017.95866  Sayfalar 32 - 38

6.
Üst Keser Konumunun Yumuşak Doku Parametreleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
The Effect of Upper Incisor Position on Soft Tissue Parameters
Aylin Paşaoğlu, Yağmur Lena, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2017.37232  Sayfalar 39 - 47

7.
Bulk Fill Kompozit Rezinin Farklı Tekniklerle Uygulanmasının Mikrosızıntı Ve Mikrosertlik Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
The Effect of Different Application Procedures on Microleakage and Microhardness of a Bulk-Fill Composite Material
İlhan Uzel, Raziye Kuru, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2017.40326  Sayfalar 48 - 53

8.
Sistemik Hastalık Varlığının Dental Tedavi Gereksinimi İle Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Impact Of Systemic Diseases On Dental Treatment Need And Quality Of Life
Elif Şener, Ceyda Gürhan, Ezgi Coşgun, Ali Mert, B.güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2017.89814  Sayfalar 54 - 61

LookUs & Online Makale