e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2006
1.
Sınıf II Maloklüzyonların Tedavisinde Molar Distalizasyonu
Correction of Class II Malocclusion with Different Molar Distalization Methods
Ahu Güngör Acar
Sayfalar 97 - 105

2.
Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Tanısında Kullanılan Radyolojik Yöntemler ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Değerlendirme Kriterleri: Derleme Çalışması
Radiologic Methods Using in the Diagnosing of Temporomandibular Disorders and Evaluation Criteria of Magnetic Resonance Imaging: Literature Review
Gülay Coşkun Akar, Gülay Coşkun Akar, Kutsi Köseoğlu
Sayfalar 107 - 116

3.
Işık Kaynakları, Polimerizasyon ve Klinik Uygulamalar
Curing Units, Polymerisation and Clinical Application
Özden Özel Bektaş, Şeyda Hergüner Siso, Diğdem Eren
Sayfalar 117 - 124

4.
Epstein-Barr Virüsün Oral Hastalıklarla İlişkisi ve Dişhekimliği Açısından Önemi
The Relation of Epstein-Barr Virus with Oral Disease and it’s Importance in Dentistry
Senem DENİZCİ, Dilek UĞAR ÇANKAL
Sayfalar 125 - 133

5.
Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Ağız Hijyeninin Sağlanması ve Diş Çürüklerinin Önlenmesi
Maintanence of Oral Hygiene and Prevention of Dental Caries in Patients Undergoing Fixed Orthodontic Therapy
Senem Selvi Kuvvetli, Nüket Sandallı
Sayfalar 135 - 144

6.
Titanyum Tetraflorür Uygulaması Farklı Adeziv Sistemlerin Mine ve Dentindeki Bağlanma Direncini Değiştirir mi?
Does the Application of Titanium Tetrafloride Alter the Shear Bond Strength of Different Adhesive Systems to Enamel and Dentin?
Hüseyin Tezel, Zeynep Ergücü, Esra Uzer Çelik
Sayfalar 145 - 152

7.
Üç Farklı Solüsyonun Streptococcus mutans ve Enterococcus faecalis Üzerine Antimikrobiyal Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Antibacterial Effectiveness of Three Different Mouthrinse Solutions on Streptococcus mutans and Enterococcus faecalis
Sibel Tazegül, M. Murat Koçak, Özgür Topuz, Suat Özcan, Arzu ALTUN Çekiç, Hülya Erten
Sayfalar 153 - 158

8.
Farklı Kor Materyallerinin Basma Dayanımlarının Karşılaştırılması
The Comparison of Compressive Strengths of Different Core Materials
Hüseyin Tezel, Mehmet Ali Güngör, Ziya Onur Korkut
Sayfalar 159 - 166

9.
Posterior Diş Eksikliği Bulunan Hastalarda Temporomandibular Eklem Düzensizliklerinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical Evaluation of Temporomandibular Joint Disorders in Patients with Posterior Missing Teeth
İlgi Baran, Rana Nalçacı, Mustafa Semiz
Sayfalar 167 - 173

10.
Konvansiyonel Kron Boyu Uzatma Operasyonu Uygulanamayan Dişlere Yeni Bir Yaklaşım
A New Approach for the Teeth in which Conventional Crown Lenghtening Couldn’t be Applied
Fatih ARIKAN, Nihan KARAKURUM, Orhun BENGİSU
Sayfalar 175 - 178

LookUs & Online Makale