e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 43 (3)
Cilt: 43  Sayı: 3 - 2022
ARAŞTIRMA
1.
CAD/CAM ve Bulk-Fill Rezin Materyallerin Renk Stabilitelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Color Stability of CAD/CAM And Bulk-Fill Resin Materials
Sevda Öztürk Yeşilırmak, Magrur Kazak, Sait Mete Üçok
doi: 10.5505/eudfd.2022.20591  Sayfalar 163 - 168

2.
Maksiller Sinüs Hacmi ile Nazolakrimal Kanal Boyutu Arasındaki İlişkinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Relationship Between Maxillary Sinus Volume and Nasolacrimal Canal Dimension Using Cone Beam Computed Tomography
Selin Yeşiltepe, Hande Sağlam, Suayip Burak Duman, Ibrahim Sevki Bayrakdar, Yasin Yasa, Numan Dedeoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2022.26818  Sayfalar 169 - 174

3.
Farklı Polisaj Sistemlerinin Rezin Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin In vitro Olarak Değerlendirilmesi
In vitro Evaluation of Different Polishing Systems on the Surface Roughness of Resin Composites
Amira Aisa, Oya Bala, Sinem Akgül
doi: 10.5505/eudfd.2022.19942  Sayfalar 175 - 184

4.
Farklı Endikasyonlar İçin Hazırlanan Dental Volümetrik Tomografi Raporlarının İçeriğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Content of Dental Volumetric Tomography Reports Prepared for Different Indications
Oğuzhan Baydar, Erinç Önem, Elif Şener, Bedriye Güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2022.89266  Sayfalar 185 - 195

5.
2017-2021 Yılları Arasında Türkiye'de Lisansüstü Ortodonti Eğitiminde Tez Eğilimleri: Bir Pilot Çalışma
Thesis Trends in Postgraduate Orthodontic Education in Turkey Between 2017-2021: A Pilot Study
Pamir Meriç, Delal Dara Kılınç
doi: 10.5505/eudfd.2022.16013  Sayfalar 197 - 203

6.
Endodontik Tedavili Dişlerde Kısaltılmış Cam Fiber Destekli ve Desteksiz Direkt Posterior Kompozit Restorasyonların Bir Yıllık Klinik Değerlendirmesi
One Year Clinical Evaluation of Direct Posterior Composite Restorations With and Without Short Glass-Fiber Reinforcement in Endodontically Treated Teeth
Jusuf Lukarcanin, İsmail Serhat Sadıkoğlu, L. Şebnem Türkün, Murat Türkün
doi: 10.5505/eudfd.2022.48379  Sayfalar 205 - 210

7.
Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitim Programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programına Göre Uyumlandırılması: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Deneyimi
Adaptation of the Postgraduate Dentistry Education Program According to the National Core Education Program: Ege University Faculty of Dentistry Experience
Betül Karaca, Çiğdem Atalayın Özkaya, Arzu Aykut Yetkıner, Ali Gürkan, Furkan Dindaroğlu, Nazan Ersin
doi: 10.5505/eudfd.2022.14632  Sayfalar 211 - 218

8.
Dikey Boyutu Düşük Tam Protez Kullanan Bireylerde Yeni Yapılacak Protezin Okluzal Dikey Boyutunun Sefalometrik Analiz Yöntemiyle Saptanması
Determination of the Occlusal Vertical Dimension of the New Prosthesis in Individuals using Complete Dentures with Low Vertical Dimension by Cephalometric Analysis Method
Ebru Ekmekçi Ertan, Berran Öztürk, Mehmet Sonugelen, Handan Güleryüz, Münire Ece Sabah
doi: 10.5505/eudfd.2022.48569  Sayfalar 219 - 229

9.
Oral Liken Planus Hastalarındaki Stres Düzeyinin State-Trait Anxiety Inventory Scale-II (STAI-II) Ölçeği Kullanılarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Relationship Between Stress Level and Oral Lichen Planus Using State-Trait Anxiety Inventory Scale-II (STAI-II)
Ceyda Gürhan, Özgün Özçaka, Betül Karaca, Hülya Cankaya, Pelin Güneri
doi: 10.5505/eudfd.2022.81567  Sayfalar 231 - 236

10.
Şiddetli Erken Çocukluk Çağı Çürükleri Görülen Çocuklarda Genel Anestezi Altında Yapılan Diş Tedavilerinin Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Effect of Dental Treatment Under General Anesthesia on Oral Health Related Quality of Life in Children with Severe Early Childhood Caries
Merve Bayram, Beyza Ballı Akgöl
doi: 10.5505/eudfd.2022.68916  Sayfalar 237 - 245

11.
Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ile Eş Zamanlı İmplant Yerleştirilmiş Hastalarda İmplant Kaybı ile İlişkili Risk Faktörlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Analysis of Risk Factors Related Implant Loss in Patients with Maxillary Sinus Augmentation and Simultaneous Implant Placement
Gözde Işık, İrem Asya Kafadar Gürbüz, Ömer Faruk Dadaş, Tayfun Günbay
doi: 10.5505/eudfd.2022.46872  Sayfalar 247 - 252

DERLEME
12.
Diş Hekimliğinde İletişim Becerilerinin Önemi ve Kazandırılması
Importance and Training of Communication Skills in Dentistry
Sevgi Pekin, Nurcan Buduneli
doi: 10.5505/eudfd.2022.65982  Sayfalar 253 - 260

LookUs & Online Makale