e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Diş Hekimliğinde İletişim Becerilerinin Önemi ve Kazandırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 253-260 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.65982

Diş Hekimliğinde İletişim Becerilerinin Önemi ve Kazandırılması

Sevgi Pekin, Nurcan Buduneli
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Diş hekimliği alanında başarı için mesleki bilgi ve teknik becerinin yanında iletişim becerileri de oldukça önemlidir. Hastaların daha bilinçli olduğu günümüzde iyi iletişimin, klinik sonuçlar, hasta kaygısı, hasta memnuniyeti ve tedaviye uyumu gibi konular üzerindeki olumlu etkisi kanıtlanmıştır. İyi bir iletişim için hekim, aktif dinleme becerilerini kullanabilmeli, hasta verilerini kapsamlı şekilde elde edebilmeli, hastaya açık ve anlaşılır şekilde bilgi verebilmeli ve empati yapabilmelidir. Başarılı bir diş hekiminin iletişim kurma konusunda yetkin olması gerekliliği dünyada çeşitli topluluklar tarafından da kabul edilmiştir. Bu sebeple öğrencilere lisans programı sırasında iletişim eğitiminin verilmesi önerilmektedir. İletişim becerileri eğitiminde kullanılmak üzere geleneksel dersler, videoya kaydedilmiş sunumlar, rol canlandırma, standart hasta ve gerçek hasta görüşmeleri, akran öğretmeleri ve küçük grup tartışması gibi pek çok farklı metot bildirilmiştir. İletişim becerilerini kazandırmak için interaktif yöntemlerle birlikte destekleyici olarak pasif, geleneksel yöntemlerin kullanılması fayda sağlar. Ancak, çoğu diş hekimliği fakültesi müfredatında iletişim eğitimi programı sistematik bir çerçeveden yoksundur. Diş hekimliği müfredatının doluluğu, öğretim üyelerinin iş yükü ve eğitim hastaları için maddi yetersizlik gibi konular iletişim becerileri eğitimini zorlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İletişim becerileri, öğretim yöntemleri, diş hekimliği eğitimi, hasta-hekim ilişkisi, yetkinlik

Importance and Training of Communication Skills in Dentistry

Sevgi Pekin, Nurcan Buduneli
Department of Periodontology, Ege University, İzmir, Turkey

Together with professional knowledge and technical competence, communication skills are an important requirement for successful clinical practice in dentistry. At present, patients are more aware of oral health issues and good dentist-patient communication improves clinical outcomes, patient cooperation, as well as satisfaction. For a satisfactory dentist-patient communication, the dentist should be able to use active listening, obtain comprehensive data from the patient, give clear and concise information, and empathize with the patient. It is acknowledged that a successful dentist has to be competent in communication skills. Therefore, communication skills education is recommended to be given within the undergraduate program in dental schools. Traditional lectures, video recording of presentations, role acting, standardized patients, real patients, peer teaching, small group discussions can be used for the training of communication skills. The recommended education strategy can be to use interactive methods together with traditional training methods for the best outcomes in communication skills training. However, many dental schools currently lack such specific programs in their curriculum. Overloading of the undergraduate dental curriculum, and trainers as well as the financial burden of patient simulation are the major problems that need to be overcome.

Keywords: Communication skills, teaching methods, dental education, doctor-patient relationship, competence

Sevgi Pekin, Nurcan Buduneli. Importance and Training of Communication Skills in Dentistry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(3): 253-260

Sorumlu Yazar: Sevgi Pekin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale