e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 39 (1)
Cilt: 39  Sayı: 1 - 2018
DERLEME
1.
Dişhekimliğinde Kullanılan Er: YAG Lazerler
Er: YAG Lasers in Dentistry
Zuhal Görüş, Ayşe Meşe, Merve Tokgöz Çetindağ, Ozan Erdost Evran
doi: 10.5505/eudfd.2018.22932  Sayfalar 1 - 7

2.
Apeksifikasyondan Apeksogenezise Geleneksel ve Güncel Tedavi Yöntemleri
Traditional and Current Treatment Methods from Apexification to Apexogenesis
Derya Ceyhan, Canan Akdik
doi: 10.5505/eudfd.2018.47450  Sayfalar 8 - 18

3.
Antioksidan Besinlerin Periodontal Sağlıktaki Rolü
Antioxidant Nutrients in Periodontal Health
Ceren Gökçe, Mine Öztürk Tonguç
doi: 10.5505/eudfd.2018.75437  Sayfalar 19 - 31

ARAŞTIRMA
4.
Kanser Hastalarında Bifosfonata Bağlı Osteonekroz (BRONJ): Retrospektif Çalışma
Biphosphonate-Related Osteonecrosis (BRONJ) in Cancer Patients: Retrospective Study
Aylin Sipahi Çalış, Candan Efeoğlu, Bahar Sezer, Hüseyin Koca
doi: 10.5505/eudfd.2018.65365  Sayfalar 32 - 38

5.
Farklı Niti Enstrümantasyon Sistemlerinin Ve Yerçekiminin Apikalden Taşan Yıkama Solüsyonu Miktarına Etkisi
Effect Of Different Niti Systems And Gravity On The Apical Irrigant Extrusion
Seniha Miçooğulları Kurt, Burcu Şerefoğlu, Gözde Kandemir Demirci, Mehmet Kemal Çalışkan
doi: 10.5505/eudfd.2018.37039  Sayfalar 39 - 45

6.
Prefabrik ve Direkt Kompozit Rezinlerdeki Renk Değişimleri Diş Fırçalaması ile Giderilebilir mi?
Is it Possible to Remove the Discolorations of Prefabricated and Direct Resin Composites by Tooth Brushing?
Çiğdem Atalayın, Ali Osman Demirhan, Bilal Yaşa, L. Şebnem Türkün
doi: 10.5505/eudfd.2018.70893  Sayfalar 46 - 52

7.
Keratinize Doku Bandı Genişliğinin İmplant Çevresi Dişeti Sağlığı Üzerine Etkisi
The Impact of Keratinized Mucosa Width on Peri-implanter Soft Tissue Health
Önder Gürlek
doi: 10.5505/eudfd.2018.92678  Sayfalar 53 - 59

OLGU SUNUMU
8.
Nazopalatin Kanal Kisti: Bir Olgu Sunumu
Nasopalatine Duct Cyst: A Case Report
Gözde Derindağ, İrfan Sarıca, Abubekir Harorlı
doi: 10.5505/eudfd.2018.85057  Sayfalar 60 - 63

LookUs & Online Makale