e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dişhekimliğinde Kullanılan Er: YAG Lazerler [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 1-7 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.22932

Dişhekimliğinde Kullanılan Er: YAG Lazerler

Zuhal Görüş1, Ayşe Meşe2, Merve Tokgöz Çetindağ2, Ozan Erdost Evran2
1Siverek Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Şanlıurfa, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Lazerler, 20 yıldır kullanımda olmalarına ve yapılan çok sayıda bilimsel araştırmaya karşın diş hekimleri için araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Günümüzde lazerler, spesifik dalga boylarıyla geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Lazer uygulamaları, henüz kullanılan tedavi prosedürlerinin yerini alamasalarda, kavite preperasyonu, hipersensitivite tedavisi, yüzey pürüzlendirme, diş beyazlatma, diştaşı temizliği, endodontik uygulamalar, kemik ablasyonu ve analjezide alternatif olarak kullanılabilmekte ve dişhekimliğinin önemli bir unsuru haline gelmektedir. Lazer teknolojisindeki gelişmelerle beraber her geçen gün lazerin dişhekimliğinde kullanımı ile ilgili olarak yeni olanaklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle dental sert dokular üzerindeki etkileri ve kullanım olanakları üzerine çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada lazerlerin dental sert dokular üzerindeki uygulamaları, Er: YAG lazerler ve özel PIPS (Photon Induced Photoacustic Streaming) uçları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lazer, ER: YAG Lazer, PIPS

Er: YAG Lasers in Dentistry

Zuhal Görüş1, Ayşe Meşe2, Merve Tokgöz Çetindağ2, Ozan Erdost Evran2
1Siverek Oral Dental Health Center, Şanlıurfa,türkiye
2Dicle University Faculty Of Dentistry,department Of Prosthodontics, Diyarbakır, Türkiye

Despite being on the market for over two decades and the numerous research, dental lasers are still a research subject for dentists. Nowadays, lasers with specific wavelengths have widespread uses. Laser procedures have not been considered as a primary treatment option, but it can be used as an alternative method for cavite preparation, treatment of hypersensitivity, surface treatment, bleaching, detertraj, endodontic treatment, bone ablation and analgesia and will become an important part of the dental practice. With developments in laser technology, new facilities are found. Studies, subjecting effects and possible indications on dental hard tissues are ongoing. The aim of this study is to give information about Er: YAG lasers and PIPS (Photon Induced Photoacustic Streaming)

Keywords: Laser, ER: YAG Laser, PIPS

Zuhal Görüş, Ayşe Meşe, Merve Tokgöz Çetindağ, Ozan Erdost Evran. Er: YAG Lasers in Dentistry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Merve Tokgöz Çetindağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale