e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Prefabrik ve Direkt Kompozit Rezinlerdeki Renk Değişimleri Diş Fırçalaması ile Giderilebilir mi? [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 46-52 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.70893

Prefabrik ve Direkt Kompozit Rezinlerdeki Renk Değişimleri Diş Fırçalaması ile Giderilebilir mi?

Çiğdem Atalayın1, Ali Osman Demirhan1, Bilal Yaşa2, L. Şebnem Türkün1
1Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kahve ile renklendirilen prefabrik ve direkt kompozit rezinlerin fırçalama sonrası renk değişimlerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir prefabrik (Componeer-Coltène) ve üç direkt kompozit rezin (Brilliant Ever Glow-Coltène, Essentia-GC, Harmonize-Kerr) kullanıldı. Componeer, cilalama işlemi uygulanan ve uygulanmayan olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Başlangıç renk ölçümleri sonrasında örnekler kahvede bir hafta bekletildi ve tekrardan renk ölçümleri yapıldı. Renklenen örneklere Pro-Expert Güçlü Dişler-İpana, 3D White Luxe Perfection-İpana ve White Ruscello-GC diş macunları ile bir yıllık fırçalama simülasyonu (Toothbrush Simulation ZM-3.4-SD-Mechatronik) uygulandı. Fırçalama sonrası renk değişimleri (ΔE) hesaplandı. İstatistiksel analiz çok yönlü ANOVA ve posthoc Tukey testi ile yapıldı (p<0.05).
BULGULAR: Kahvede bekletilen materyallerde klinik olarak kabul edilemez renk değişimi gözlendi (ΔE=7.04, p˂0.05). En az renklenen kompozit rezinler sırasıyla Harmonize (ΔE=5.75±1.29), cilalama uygulanan Componeer (ΔE=5.92±1.34) ve Brilliant Ever Glow (ΔE=6.81±1.63) oldu. Essentia (ΔE=7.68±1.54) ve cilalama uygulanmayan Componeer (ΔE=9.03±1.67) yüksek renk değişimi gösterdi (p˂0.05). Tüm materyallerdeki renklenme fırçalama sonrası klinik fark edilemezlik düzeyine neredeyse geri döndü (ΔE=1.07±0.64, p˂0.05). 3D White Luxe Perfection (ΔE=0.89±0.42) ve Pro-Expert Güçlü Dişler (ΔE=0.92±0.65) daha yüksek renk geri dönüşümü sergiledi ve renk değişimi farkedilebilirlik sınırının (ΔE˂1) altındaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cilalanabilirlik özellikleri geliştirilmiş olan kompozit rezinlerde meydana gelen kahve renklenmeleri prefabrik kompozitlere göre daha azdır, ancak tümünde oluşan renklenmeler, diş fırçalaması sonrasında ortadan kaldırılabilir.

Anahtar Kelimeler: kompozit rezin, renklenme, diş fırçalama

Is it Possible to Remove the Discolorations of Prefabricated and Direct Resin Composites by Tooth Brushing?

Çiğdem Atalayın1, Ali Osman Demirhan1, Bilal Yaşa2, L. Şebnem Türkün1
1Ege University School Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry, Izmir, Turkey
2Izmir Katip Celebi University School Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the color changes of prefabricated and direct resin composites discolored in coffee after brushing.
METHODS: One prefabricated (Componeer-Coltène) and three direct resin composites (Brilliant Ever Glow-Coltène, Essentia-GC, Harmonize-Kerr) were used. Componeer samples were prepared with and without polishing. After baseline color-measurement, the specimens were immersed in coffee solution for one week and color-measurement was repeated. The specimens were then subjected to 1-year brushing (Toothbrush Simulation ZM-3.4-SD Mechatronics) with Pro-Expert Strong Teeth-Ipana, 3D White Luxe Perfection-Ipana and White Ruscello-GC toothpastes. Color-changes (ΔE) were calculated and statistical analysis was performed by multivariate ANOVA and posthoc Tukey test (p˂0.05).
RESULTS: Clinically unacceptable color-changes were observed in materials immersed in coffee solutions (ΔE=7.04, p˂0.05). The least discolored materials were Harmonize (ΔE=5.75±1.29), Componeer with polishing (ΔE=5.92±1.34) and Brilliant Ever Glow (ΔE=6.81±1.63). Higher color-changes were observed in Essentia (ΔE=7.68±1.54) and Componeer without polishing (ΔE=9.03±1.67) (p˂0.05). The discolorations returned to clinically undetectable levels after brushing in all groups (ΔE=1.07±0.64, p˂0.05). 3D White Luxe Perfection (ΔE=0.89±0.42) and Pro-Expert Strong Teeth (ΔE=0.92±0.65) exhibited higher activity and color-change was below the discernable limits (ΔE˂1).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The coffee discoloration of resin composites with improved polishability is less than prefabricated composites, however all discolorations could be removed by toothbrushing.

Keywords: resin composite, discoloration, tooth brushing

Çiğdem Atalayın, Ali Osman Demirhan, Bilal Yaşa, L. Şebnem Türkün. Is it Possible to Remove the Discolorations of Prefabricated and Direct Resin Composites by Tooth Brushing?. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 46-52

Sorumlu Yazar: Çiğdem Atalayın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale