e-ISSN 1302-7476
Apeksifikasyondan Apeksogenezise Geleneksel ve Güncel Tedavi Yöntemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 8-18 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.47450

Apeksifikasyondan Apeksogenezise Geleneksel ve Güncel Tedavi Yöntemleri

Derya Ceyhan, Canan Akdik
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Isparta

Bu derlemenin amacı; herhangi bir sebeple canlılığını kaybetmiş, olgunlaşmamış, genç daimi dişlerin gelişimlerinin tamamlanabilmesi için çocuk diş hekimliğinde rutin olarak kullanılan geleneksel tedavi yöntemleri ve günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlanan rejeneratif yöntemleri ele almak ve konu ile ilgili yapılmış çalışmaları sunarak gelecekteki klinik uygulamalara katkı sağlamaktır. Nekrotik genç daimi dişlerin kök gelişiminin sağlanması için farklı materyaller kullanılarak uygulanan apeksifikasyon tedavisinden uzun yıllardır yararlanılmaktadır. Bu yöntemin bazı dezavantajları nedeniyle rejeneratif tedavi yöntemleri gündeme gelmeye başlamıştır. Rejeneratif prosedürlerin temelini oluşturan doku mühendisliği, fonksiyonunu kaybetmiş doku ya da organların yeniden restorasyonuna odaklanmakta olup bu konuda yapılan çalışmalar diş hekimliğinin birçok alanında ümit verici sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. İlerleyen teknoloji, yüksek hızlı el aletlerinin geliştirilmesinden biyolojik onarım materyallerine kadar diş hekimliği uygulamaları üzerinde önemli, süregelen bir etkiye sahiptir. Doku mühendisliği uygulamalarının günümüzde kullanılan diş tedavilerine alternatif olabilmesi açısından, hekimlerin bu uygulamalar hakkında detaylı bilgilere sahip olmaları ve araştırmalar yaparak uzun dönem sonuçlarını sunmaları önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Apeksifikasyon, çocuk diş hekimliği, doku mühendisliği, rejeneratif tedavi

Traditional and Current Treatment Methods from Apexification to Apexogenesis

Derya Ceyhan, Canan Akdik
Department of Pedodontics, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Aims of the review are to discuss the conventional treatment methods routinely used in pediatric dentistry and the regenerative methods that are being started to be frequently used today for the development of immature, young permanent teeth that have lost their vitality for any reason, and to present relevant studies, and so, to contribute to the future clinical practices. For root development of necrotic young permanent teeth, apexification therapy with different materials has been used for many years. Due to some disadvantages of this method, regenerative treatment methods have begun to become a current issue. Tissue engineering, which forms the basis of regenerative procedures, focuses on the restoration of tissues or organs that have lost their function, and performed studies in this subject show promising results in many areas of dentistry. Progressive technology has an important, ongoing effect on dental practices, from the development of high-speed hand tools to the use of biological repair materials. It is important for physicians to have detailed knowledge about these treatments and to present their long-term results by conducting researches in order that tissue engineering practices could be an alternative to currently used dental treatments.

Keywords: Apexification, pediatric dentistry, tissue engineering, regenerative therapy

Derya Ceyhan, Canan Akdik. Traditional and Current Treatment Methods from Apexification to Apexogenesis. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 8-18

Sorumlu Yazar: Derya Ceyhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale