e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Antioksidan Besinlerin Periodontal Sağlıktaki Rolü [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 19-31 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.75437

Antioksidan Besinlerin Periodontal Sağlıktaki Rolü

Ceren Gökçe, Mine Öztürk Tonguç
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Periodontitis, bakterilere ve ürünlerine cevap olarak gelişen, kronik, enflamatuar bir hastalıktır ve dişi destekleyen dokularda yıkımla sonuçlanır. Oksidatif stres, reaktif oksijen ve nitrojen türleri gibi reaktif bileşiklerin üretimi ile antioksidan savunma sistemi arasındaki dengenin bozulması ile ortaya çıkar. Reaktif türler, serbest radikal zincir reaksiyonlarını başlatarak doku hasarına neden olabilir. Oksidatif stres, periodontal hastalık da dahil olmak üzere diyabet, kardiyovasküler hastalık, kanser gibi pek çok hastalığın patogenezinde rol oynamaktadır. Periodontal hastalıkta oksidatif stresin arttığı ve toplam antioksidan kapasitenin azaldığı bildirilmiştir. Antioksidanlar, canlı hücrelerde bulunan protein, lipit, karbonhidrat, DNA gibi oksitlenebilecek maddelerin oksidasyonunu engeller veya geciktirir. Sağlıklı organizmada oksidanlar ve antioksidanlar arasında bir denge mevcuttur. Antioksidan savunma organizmada doğal olarak bulunan bir mekanizma olmasına rağmen, dışarıdan alınan kaynaklar da bu savunmayı destekleyebilir. Periodontal hastalığın tedavisinde ve periodontal sağlığın korunmasında antioksidanların kullanımı son dönemde yapılan çalışmalarla önem kazanmıştır. Antioksidanlar lokal veya sistemik yollarla periodontal hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Oksidatif stresin dengelenmesinde önemli bir role sahip olan antioksidanlara günlük hayatımızda beslenme yoluyla kolayca ulaşılabilmektedir. Bu derlemenin amacı antioksidan besinlerin periodontal sağlıktaki rolünü değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: oksidatif stres, antioksidan, beslenme, periodontal hastalık

Antioxidant Nutrients in Periodontal Health

Ceren Gökçe, Mine Öztürk Tonguç
Department of Periodontology, Süleyman Demirel University, Faculty of Dentistry, Isparta, Turkey

and results in destruction in tooth supporting tissues. Oxidative stress is caused by the imbalance between the production of reactive species such as reactive oxygen and nitrogen species and the antioxidant defense system. Reactive species can cause tissue damage by initiating free radical chain reactions. Oxidative stress plays a role in the pathogenesis of many diseases including diabetes, cardiovascular disease, cancer and periodontal disease. It has been reported that oxidative stress is increased and total antioxidant capacity is decreased in periodontal disease. In a healthy organism there is a balance between oxidants and antioxidants. Although antioxidant defense is a naturally occurring mechanism in the organism, external sources may also support this defense. The use of antioxidants in the treatment of periodontal disease and periodontal health has gained importance in recent studies. Antioxidants can be used to treat periodontal disease locally or systemically. Antioxidants, which play an important role in the stabilization of oxidative stress, are easily accessible through nutrition in our daily life. The aim of this review is to evaluate the role of antioxidant nutrients in periodontal health.

Keywords: oxidative stress, antioxidant, nutrition, periodontal disease

Ceren Gökçe, Mine Öztürk Tonguç. Antioxidant Nutrients in Periodontal Health. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(1): 19-31

Sorumlu Yazar: Ceren Gökçe, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale