e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 34 (2)
Cilt: 34  Sayı: 2 - 2013
DERLEME
1.
İn Vitro Bağlanma Dayanım Testleri ile Klinik Çalışmalar Arasındaki İlişki
The Correlation Between Laboratory Bond Tests and Clinical Outcome
Neslihan Tekçe
doi: 10.5505/eudfd.2013.03064  Sayfalar 57 - 65

2.
Sınıf II Malokluzyonlarda Uygulanan Tedavi Yaklaşımlarının Üst Hava Yolu Üzerine Etkileri
Effects of Class II Malocclusion Treatment Approaches on Upper Airway
Banu Yavuz, İlken Kocadereli
doi: 10.5505/eudfd.2013.36449  Sayfalar 66 - 72

3.
Elektronik Apeks Bulucular
Electronic Apex Locators
Mehmet Emin Kaval, Hicran Dönmez
doi: 10.5505/eudfd.2013.84856  Sayfalar 73 - 78

4.
Peridontontal Patolojilerin Tanısında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri Bölüm 1: İki ve Üç boyutlu Görüntüleme Sistemleri
Imaging Systems Used For Diagnosis Of Periodontal Pathology Part 1: Two and Three Dimensional Imaging Systems
Elif Soğur, B. Güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2013.25238  Sayfalar 79 - 85

ARAŞTIRMA
5.
Hareketli Pekiştirme Apareyi Kullanan Hastalarda Apareyin Kullanimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Factors Affecting The Using Of Appliance İn Patients With Removable Retainer
Banu Dinçer, Aslıhan M. Ertan Erdinç, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2013.30092  Sayfalar 86 - 91

6.
Yapay S Kanallarda Bir El Aleti ve İki Döner Aletin Şekillendirme Etkileri
The Shaping Effects of A Hand and Two Rotary İnstruments in Simulated S-Shaped Canals
Gül Çelik Ünal, Murat Maden, Erdal Sarıtekin, Tuğba Işıdan, Hikmet Orhan
doi: 10.5505/eudfd.2013.75047  Sayfalar 92 - 98

7.
Üç Farklı Akışkan Kompozitin ve Bir Kendinden Adezivli Akışkan Kompozitin Sınıf V Restorasyonlardaki Mikrosızıntı Değerlerinin İn-vitro Olarak İncelenmesi
In-vitro Evaluation of Microleakage of Three Different Flowable Composite and A Self Adhering Flowable Composites In Class V Restorations
Cem Peşkersoy, Gamze Yıldırım, Ferit Özata, Banu Önal
doi: 10.5505/eudfd.2013.83803  Sayfalar 99 - 104

OLGU SUNUMU
8.
Oral Fibrolipom: Vaka Sunumu
Oral Fibrolipoma: Case Report
Aylin Çalış, Bahar Sezer, Tayfun Günbay
doi: 10.5505/eudfd.2013.30075  Sayfalar 105 - 107

LookUs & Online Makale