e-ISSN 1302-7476
Elektronik Apeks Bulucular [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 73-78 | DOI: 10.5505/eudfd.2013.84856

Elektronik Apeks Bulucular

Mehmet Emin Kaval1, Hicran Dönmez2
1Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Ad, İzmir, Türkiye
2Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız Diş Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı,gümüşhane, Türkiye

Kanal tedavisi uygulamalarında çalışma boyu tespiti başarıyı önemli ölçüde etkilemektedir. Elektronik Apeks bulucuların çalışma boyu tespitinde kullanımı radyografik yönteme alternatif olarak gündeme gelmiş ve son yıllarda kullanım oranı oldukça artmıştır. Günümüzde teknolojik ilerlemelerle paralel olarak çalışma mekanizmaları geliştirilen yeni nesil elektronik apeks bulucuların başarı oranları oldukça yükselmiş ve klinik uygulamaların olmazsa olmazları arasına girmişlerdir. Bu derlemenin amacı elektronik apeks bulucuların çalışma prensiplerinin, kullanım alanlarının ve bu cihazlardaki gelişmelerin değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Apikal foramen, çalışma boyu tespiti, elektronik apeks bulucular

Electronic Apex Locators

Mehmet Emin Kaval1, Hicran Dönmez2
1Ege University, School Of Dentistry, Department Of Endodontology, Izmir, Turkey
2Şehit Ebe Kevser Ceylan Dental Health And Oral Hygiene Centre, Gümüşhane, Turkey

During the root canal treatment procedure the accuracy of working length determination affects the success of the endodontic therapy directly. Using electronic apex locators (EALs) to determine working length is an alternative method to radiographic working length determination and EALs has gained increasing popularity in recent years. Nowadays working mechanisms of EALs have been improved and by means accuracies of new generation EALs have been increased and contributes significantly to dentist in clinical practice. The purpose of this article is to review the development, working principles and application areas of EALs.

Keywords: Apical foramen, working length determination, electronic apex locators

Mehmet Emin Kaval, Hicran Dönmez. Electronic Apex Locators. EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 73-78

Sorumlu Yazar: Mehmet Emin Kaval, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale