e-ISSN 1302-7476
Peridontontal Patolojilerin Tanısında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri Bölüm 1: İki ve Üç boyutlu Görüntüleme Sistemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 79-85 | DOI: 10.5505/eudfd.2013.25238

Peridontontal Patolojilerin Tanısında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri Bölüm 1: İki ve Üç boyutlu Görüntüleme Sistemleri

Elif Soğur, B. Güniz Baksı
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi A. D.

Radyografiler, periodontal hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılan en önemli gereçlerdir. Alveoler kemik seviyesinin belirlenmesinin yanı sıra, plak retansiyonuna neden olan faktörleri, furkasyon lezyonlarını ve alveoler kemiklere ait patolojiler gibi tedavi sürecini ve sonuçlarını etkileyecek birçok parametre hakkında bize ayrıntılı bilgi sunar. Dişhekimliğinde kullanılan görüntüleme sistemlerinin çoğu üç boyutlu anatomik oluşumların iki boyutlu görüntüsünü oluşturmaktadır. Bu sistemler ile elde edilen görüntülerde anatomik oluşumların birbiri üzerine süperpoze olması nedeniyle incelenen bölgenin detaylarının maskelenmesi ve dolayısı ile görüntülerin tanısal kapasitenin azalması iki boyutlu görüntülerin en büyük dezavantajıdır. Günümüzde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi gibi üç boyuta ait bilgi veren görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, iki boyutlu görüntüleme sistemlerinin yetersizliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu derlemenin amacı; periodontal dokuların ve periodonsiyum kökenli patolojilerin incelenmesinde kullanılan iki ve üç boyutlu görüntüleme sistemlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmek, klinik avantaj ve dezavantajlarını irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Dijital radyografi, dental, periodontoloji

Imaging Systems Used For Diagnosis Of Periodontal Pathology Part 1: Two and Three Dimensional Imaging Systems

Elif Soğur, B. Güniz Baksı
Ege University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Radiology

Radiographs are the integral component for the assessment of periodontal disease. They can provide diagnostic information on alveoler bone levels, plaque retention factors, furcation defects and additional pathology which may influence patient management and treatment outcomes. Imaging systems used in dentistry are largely limited to 2 dimensional (2-D) systems including conventional-based radiography and digital radiography. The problem inherent to 2-D systems is that 3-dimensional anatomy is collapsed into 2-D space, resulting in the superimposition of structures that potentially obscure features of interest and decrease diagnostic sensitivity. 3-D imaging systems such as cone beam computed tomograpgy has the potential to overcome some of the shortcomings of these existing dental imaging systems. The aim of this review is to evaluate the 2-D and 3-D imaging systems being used in periodontology and to compare the clinical advantages and disadvantages of these dental imaging systems.

Keywords: Digital radiography, dental, periodontology

Elif Soğur, B. Güniz Baksı. Imaging Systems Used For Diagnosis Of Periodontal Pathology Part 1: Two and Three Dimensional Imaging Systems. EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 79-85

Sorumlu Yazar: Elif Soğur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale