e-ISSN 1302-7476
Hareketli Pekiştirme Apareyi Kullanan Hastalarda Apareyin Kullanimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 86-91 | DOI: 10.5505/eudfd.2013.30092

Hareketli Pekiştirme Apareyi Kullanan Hastalarda Apareyin Kullanimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Banu Dinçer, Aslıhan M. Ertan Erdinç, Servet Doğan
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakltesi Ortodonti Anabilim Dalı Bornova İzmir

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören ve hareketli pekiştirme apareyi uygulanmış hastaların pekiştirme apareylerini kullanımına karşı olan yaklaşımlarını, memnuniyet ve/veya şikayetlerini değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim dalında ortodontik tedavisi biten ve en az üç aydır hawley pekiştirme apareyi kullanan hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Hastalara apareylerini kullanıp kullanmadıkları, kullanmıyorlarsa kullanmama sebebleri, apareylerde kaybolma, meydana gelip gelmediği ve hareketli pekiştirme apareyi yerine sabit pekiştirme aparey tercihi ile ilgili sorulara yer verilen anket uygulanmıştır.
BULGULAR: Kız hastalar erkek hastalardan daha fazla oranda konuşma zorluğu çektikleri ve çevrede tepki ve merak konusu olmaları nedeniyle apareylerini kullanamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca üniversite düzeyindeki hastaların aparey kullanımı konusunda daha özenli oldukları gözlenmiştir..
SONUÇ: Pekiştirme apareyinin seçiminde, hastanın ve ailenin tedaviye bakış açısı gözönüne alınması ve bu konuda detaylı bir şekilde bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pekiştirme tedavisi, Hareketli pekiştirme apareyi

Evaluation Of The Factors Affecting The Using Of Appliance İn Patients With Removable Retainer

Banu Dinçer, Aslıhan M. Ertan Erdinç, Servet Doğan
Ege Universty Faculty Of Dentistry Department Of Orthodontics Bornova İzmir

OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate the satisfactions and/or complains of the patients who are using removable retantion appliance after orthodontic treatment for retantion.
METHODS: This study is done in Ege University, School of Dentistry, Orthodontics Department with 189 patient whose age avarages are 16.3±1.73 (maks. 22, min.15 ) for males and 16.6±1.45 (mak. 24, min. 14) for females. All the patients used retantion appliance at least three months. After three months, a survey is done one the patients about removable retantion appliances.
RESULTS: In survey it is reported that female patients had more diffulctly in talking and they feel uncomfortable using that in public. It is also reported that people who had university education are using their appliances more regularly.
CONCLUSION: When choosing the type of the retantion appliance, patient’s ideas about the treatment should be evaluted and the patients and their family should be informed well.

Keywords: Retention, Removable retention appliance

Banu Dinçer, Aslıhan M. Ertan Erdinç, Servet Doğan. Evaluation Of The Factors Affecting The Using Of Appliance İn Patients With Removable Retainer. EÜ Dişhek Fak Derg. 2013; 34(2): 86-91

Sorumlu Yazar: Banu Dinçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale