e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2007
DERLEME
1.
Okluzal Splintler ve Elektromiyografik Değerlendirmeleri
Occlusal Splints and their Electromyographic Evaluations
Bengisu AKARSU, Semra CİĞER
Sayfalar 1 - 8

2.
Spor Yaralanmalarına Karşı Kullanılan Ağız Koruyucuları
Mouthguards Used Against Sport Injuries
Gülcan Coşkun Akar, Gülcan Coşkun Akar
Sayfalar 9 - 17

3.
Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tanı ve Tedavi
Diagnosis and Treatment in Snoring and Obstructive Sleep Apnea
Hüseyin Kurtulmuş, Serdar Çötert, Atilla User, Cem Bilgen
Sayfalar 19 - 31

4.
Dişhekimliğinde Beyazlatma
Bleaching in Dentistry
Yonca Özel, Emre Özel, Nuray Attar, Gökhan Aksoy
Sayfalar 33 - 40

5.
Obstrüktif Uyku Apnesi ve Horlamanın Tedavisinde Mandibular İlerletici Splint Uygulaması
Application of Mandibular Advancement Splint in Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring
Hüseyin KURTULMUŞ, Serdar ÇÖTERT, Atilla USER
Sayfalar 41 - 50

ARAŞTIRMA
6.
Diş Protez Teknisyenlerinin Alışkanlıkları ve Çalışma Bölümlerinin Profili: Pilot Çalışma
The Habitual and Occupational Branch Profiles of Dental Techinicians: A Pilot Study
Gülcan COŞKUN Akar, Nezih Metin Özmutaf, Gökhan Aksoy
Sayfalar 51 - 59

7.
Dişhekimliği Öğrencileri Tarafından Dentin Çürüğünün Bir Çürük Saptayıcı Boya ile İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi
In Vivo Evaluation of Dentin Caries by Dental Students Using a Caries Detector Dye
R. Banu Ermiş, Günseli Katırcı, Hikmet Orhan
Sayfalar 61 - 66

8.
Periodontal Cerrahi Sonrası Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Quality of Life After Periodontal Surgery
Onur Özçelik, M. Cenk Haytaç, Gülşah Şeydaoğlu
Sayfalar 67 - 73

9.
Titanyum Tetraflorürün Farklı Adeziv Sistemlerin Kenar Sızıntısı Üzerine Etkisi
The Effect of Titanium Tetrafluoride on the Microleakage of Different Adhesive Systems
Zeynep Ergücü, Hüseyin Tezel, Esra UZER Çelik
Sayfalar 75 - 83

10.
Trombositten Zengin Plazmanın Farklı Konsantrasyonlarının Üç Farklı Hücre Üzerine Etkisi - Yeni in vitro yara iyileşmesi modeli
Effects of Various Consantrations of Platelet-Rich Plasma on Three Different Cell Types - A new in-vitro wound healing model
Fatih Arıkan, Sema Becerik, Şule Sönmez, İsmet Deliloğlu Gürhan
Sayfalar 85 - 92

LookUs & Online Makale