e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tanı ve Tedavi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 19-31

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesinde Tanı ve Tedavi

Hüseyin Kurtulmuş1, Serdar Çötert1, Atilla User1, Cem Bilgen2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi,tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ad, İzmir

Üst solunum yolu uyku düzensizlikleri, yaygın medikal problemler olarak dikkat çekmeye başlamıştır. Ağız içi aygıtların kullanımı dâhil, birçok tedavi seçeneği tarif edilmektedir. Tedavide başvurulan dental aygıtların giderek çeşitlenmesi ve hastalığın tanımlanması sürecindeki hızlı ilerleme nedeni ile dişhekimleri, tanı ve tedavinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu makale, üst solunum yolu uyku düzensizliklerinin anatomik özellikleri, etiyolojik faktörleri, medikal ve dental tedavi seçenekleri konusundaki literatürlerin gözden geçirilmesi amacını taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uyku-solunum düzensizlikleri, uyku apnesi, obstrüktif uyku apnesi, horlama

Diagnosis and Treatment in Snoring and Obstructive Sleep Apnea

Hüseyin Kurtulmuş1, Serdar Çötert1, Atilla User1, Cem Bilgen2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi,tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ad, İzmir

Upper airway sleep disorders are becoming recognized as common medical problems. Multiple treatment options had been described, including the use of dental devices. The dentist is a constant part of diagnosis and treatment because of the increase in the usage of dental devices available and rapid advancement in understanding of this disease. This article has undertaken the purpose to review the anatomic features, etiologic factors of upper airway sleep disorders, and the articles which are subject to medical and dental treatment options.

Keywords: Sleep-breathing disorders, sleep apnea, obstructive sleep apnea, snoring

Hüseyin Kurtulmuş, Serdar Çötert, Atilla User, Cem Bilgen. Diagnosis and Treatment in Snoring and Obstructive Sleep Apnea. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 19-31

Sorumlu Yazar: Hüseyin Kurtulmuş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale