e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Obstrüktif Uyku Apnesi ve Horlamanın Tedavisinde Mandibular İlerletici Splint Uygulaması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 41-50

Obstrüktif Uyku Apnesi ve Horlamanın Tedavisinde Mandibular İlerletici Splint Uygulaması

Hüseyin KURTULMUŞ, Serdar ÇÖTERT, Atilla USER
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir

Bu makalenin amacı, obstrüktif uyku apnesinin (OUA) tedavisinde multidisipliner yaklaşımın bir parçası olarak kullanılmakta olan mandibuler ilerletici splintin (MİS) tedavi mekanizması, klinik ve laboratuvar yapım yöntemleriyle ilgili literatürlerin gözden geçirilmesidir. MİS, genioglossus ve masseter kaslarını aktive eder ve bu durum elektromyografiler ile gösterilebilir. MİS terapisinin başarısı için çok önemli kriterler olan tasarım özellikleri mevcuttur ve her hasta için bireysel olarak dişhekimi tarafından hesaplanması gerekmektedir. MİS, nokturnal obstrüksiyona engel olarak, üst solunum yolu açıklığının artmasını sağlar.

Anahtar Kelimeler: Mandibular ilerletici splint, obstrüktif uyku apnesi

Application of Mandibular Advancement Splint in Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring

Hüseyin KURTULMUŞ, Serdar ÇÖTERT, Atilla USER
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir

The aim of this study was to review the literature about the therapeutic mechanism and the clinical and laboratory application of the mandibular advancement splint (MAS) as a part of the multidisciplinary approach of the treatment of obstructive sleep apnea (OSA). MAS stimulates genoglossus and massater muscles, and this situation can be shown with electromyographies. Design characteristics which are more important criterions for success of MAS theraphy exist, and it has to be determined individually for each patient by the dentist. MAS increase superior airway space, because it removes nocturnal obstruction.

Keywords: Mandibular advancement splint, MAS, obstructive sleep apnea, MAS design

Hüseyin KURTULMUŞ, Serdar ÇÖTERT, Atilla USER. Application of Mandibular Advancement Splint in Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 41-50

Sorumlu Yazar: Hüseyin KURTULMUŞ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale