e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dişhekimliğinde Beyazlatma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 33-40

Dişhekimliğinde Beyazlatma

Yonca Özel1, Emre Özel2, Nuray Attar3, Gökhan Aksoy4
1Başkent Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, Ankara
2Serbest Dişhekimi, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, Ankara
4Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir

Estetiğin öneminin artması ile diş renklenmeleri daha ilgi çekici hale gelmiştir. Bu sebeple son yıllarda, diş beyazlatması estetik diş hekimliğinin en hızlı büyüyen bölümlerinden birisi haline gelmiştir. Estetik seçeneklerin artması ile diş renklenmesi, florozis ve tetrasiklin renklenmesi gibi estetiği bozan problemlerin çözülmesi için daha fazla talep oluşturabilir. Beyazlatma, genelde hidrojen peroksit veya karbamit peroksit ile hem evde, hem de muayenehanede uygulanabilir. Dentisyonun görüntüsünün düzeltilmesinde, beyazlatma sistemleri daha konservatif ve ekonomik yöntem olarak halka sunulmuştur. Bu makalede, diş beyazlatma uygulamaları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyazlatma ajanları, diş

Bleaching in Dentistry

Yonca Özel1, Emre Özel2, Nuray Attar3, Gökhan Aksoy4
1Başkent Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, Ankara
2Serbest Dişhekimi, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, Ankara
4Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir

Tooth discoloration is becoming a greater concern as more emphasis is placed on esthetics. Therefore in recent years, tooth whitening has become one of the most rapidly growing section of esthetic dentistry. With the growing awareness of esthetic options, there is a greater demand for solutions to such unsightly problems as tooth staining, fluorosis and tetracycline staining. In general bleaching is applied as office and home bleaching with hydrogen peroxide or carbamide peroxide. Bleaching systems have been received by the public as a more conservative and economical method of improving the appearance of the dentition. Tooth bleaching applications are discussed in this article.

Keywords: Bleaching agents, tooth

Yonca Özel, Emre Özel, Nuray Attar, Gökhan Aksoy. Bleaching in Dentistry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(1): 33-40

Sorumlu Yazar: Yonca Özel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale