e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Estetik İmplant Dayanaklar [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 60-66 | DOI: 10.5505/eudfd.2015.83703

Estetik İmplant Dayanaklar

Gizem Nur Bağrıvatan, Melahat Çelik, Altuğ Çilingir, Gülsen Bayraktar
İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Diş hekimliğinde restorasyonların estetik beklentilerin artması ve beraberinde CAD/CAM sistemlerinin geliştirilmesiyle estetik implant dayanaklar protetik tedavilerde kullanılmaya başlamıştır. Beklentilerin artması sebebiyle, implant tedavilerinin hem cerrahi hem de protetik tedavi seçenekleri üreticiler tarafından geniş bir alanda kullanımımıza sunulmaktadır. Titanyum ve diğer metal alaşım implant dayanaklar doku uyumu ve yeterli mekanik özelliklere sahip olmalarına rağmen diş etinde gri yansımalara neden olmakta ve protetik tedavinin başarısını olumsuz etkilemektedir. İstenilen tedavi sonucunun alınabilmesi için implant ve restorasyon çeşitliliğine uygun mekanik ve estetik beklentileri karşılayacak dayanak çeşitliliği de mevcuttur. Günümüzde metal alt yapılı restorasyonlardan uzaklaşılması, porselenin estetik özelliği ve biyouyumluluğu sebebiyle implant sistemlerinde de seramik dayanaklar kullanılmaya başlanmıştır. Titanyum dayanakların yüksek sağkalım oranı göstermesine rağmen, ön bölge implant üstü protetik tedavilerin estetik beklentiyi karşılayıp karşılamadığı da tedavi başarısını doğrudan etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Estetik dayanak, zirkonya dayanak, ön bölge.

Esthetic Implant Abutments

Gizem Nur Bağrıvatan, Melahat Çelik, Altuğ Çilingir, Gülsen Bayraktar
Istanbul University Dentsitry Faculty, Department of Prosthetic, Istanbul,Turkey

Esthetic abutments and CAD/CAM systems began to be used in dental prosthetic treatments with increased esthetic expectations of restorations. Both surgical and prosthetic treatment options are presented in a wide range by the manufacturers. Titanium and other metal-alloy implant abutments have provided reliable and biocompatible substructures for implant/abutment-supported crowns. However, their gray metallic color often leads to gray or blue discolorations of the surrounding soft tissues. A variety of implants, abutments and restorations differing in design and biomaterials have been introduced to achieve optimal mechanical, biological, and esthetic treatment outcomes. In recent years; ceramic abutments are used commonly in implant supported prosthetic treatments due to their biocompatability and esthetic proporties. Despite the high survival rates of titanium abutments, the esthetic outcome should also be considered as a success factor, especially in the anterior esthetic zone.

Keywords: Esthetic abutment, zirconia abutment, anterior region.

Gizem Nur Bağrıvatan, Melahat Çelik, Altuğ Çilingir, Gülsen Bayraktar. Esthetic Implant Abutments. EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 60-66

Sorumlu Yazar: Gizem Nur Bağrıvatan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale