e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dentoalveolar Yaralanmalar Hakkında Aydın İlindeki Ailelerin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 86-92 | DOI: 10.5505/eudfd.2015.30301

Dentoalveolar Yaralanmalar Hakkında Aydın İlindeki Ailelerin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Gülçin Doğusal, Bahar Melis Akyıldız, Işıl Sönmez
Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Dentoalveolar yaralanmalar çocuklar ve adölesanlarda sıklıkla rastladığımız, dişler ve çevre dokularını etkileyen, bireyde psikososyal problemler yaratabilen ve tedavi gereksinimine bağlı ekonomik sıkıntıları beraberinde getiren kompleks bir durumdur. Bu çalışma, travmatik dental yaralanmalar karşısında ebeveynlerin bilgisini ve ilk müdahaleye yönelik yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı tarafından hazırlanan anket, bölümümüze başvuran 550 hastanın ebeveynine uygulanmıştır. İncelemeler sonucunda eksiksiz olarak doldurulmuş 518 anket değerlendirmeye alınmıştır.
BULGULAR: Ebeveynlerden sadece % 23,5’i daha önce diş yaralanmaları hakkında bilgilendirildiklerini söylemektedir. Bilgi kaynakları arasında diş hekimi, aile hekimi ve internet önde gelmektedir. Ebeveynlerden % 81,8’i bu yaralanmaların acil bir durum olduğunu düşünmektedir; fakat yalnızca % 16,2’si bu konuda durumu kontrol edebilecek bilgi düzeyine sahip olduğunu bildirmiştir. Ebeveynlerin sadece %7,4’ü yerinden çıkmış bir dişi tekrar yerine koyabileceğini bildirmiştir. Dişi yerine yerleştirmeden önce temizliği ile ilgili olarak ebeveynlerin %41,3’ünün bir fikri bulunmamaktadır. Dişin avülse olması halinde ebeveynlerin ilk başvurduğu yerler arasında % 52 ile ağız diş sağlığı merkezleri ilk sırada yer almaktadır. Sağlık kuruluşlarına başvurma süreleriyle ilgili olarak ebeveynlerin %40’ı ilk 30dk.’da gidilmesi gerektiğini düşünmektedir. Yerinden çıkmış dişi diş hekimine götürürken nasıl muhafaza edilmesiyle ilgili ebeveynlerin %43,6’sının herhangi bir fikri bulunmamaktadır
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ebeveynlerin travmatik diş yaralanmaları ile ilgili olarak bilgi seviyelerinin yeterli düzeyde olmadığı gözlenmiştir. Bu konuda topluma daha çok ulaşılabilecek okul, hastane gibi kurumlarda bilgilendirmenin artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: dentoalveolar yaralanmalar, avülsiyon; çocuklar; ebeveynler; çocuk diş hekimliği

Assessment of Parental Knowledge and Attitudes in Aydın City Regarding the Dentoalveolar Injuries

Gülçin Doğusal, Bahar Melis Akyıldız, Işıl Sönmez
Adnan Menderes University Faculty Of Dentistry, Department Of Pediatric Dentistry, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: Traumatic dentoalveolar injuries occur frequently in children and adolescents, affecting teeth, their supporting structures and adjacent soft tissues and contributing to major psychosocial and economic problems. The aim of this study was to examine parental knowledge and attitudes about traumatic dentoalveolar injuries and emergency treatment in children.
METHODS: A total of 550 parents of children who attended Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry were asked to fill a questionnaire. 518 questionnaire which were filled completely were included to the study.
RESULTS: 23,5% of parents reported that they had been informed before about dentoalveolar injuries. They indicated the information sources as their dentists, family doctor and internet. 81,8% of parents thought that dentoalveolar injuries is an emergency case and only 16,2% of them said that they have enough knowledge to control that emergency case. 7,4% of parents reported that they would reimplant the avulsed tooth in its socket. 41,3% of parents have no idea about cleaning of avulsed permanent teeth before reimplantation. 52% of parents reported that they would refer to an oral and dental health center after a dentoalveolar injury. 40% of parents thought that they should refer to a health care center within first 30 minutes. 43,6% of parents had no information about avulsion treatment and storage medium.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study revealed that the parental knowledge about the emergency treatment and dentoalveolar injuries in children is inadequate and that educational campaigns in schools or hospitals are necessary to improve the knowledge of the society about dentoalveolar injuries.

Keywords: dentoalveolar injuries, avulsion; children; parents; pediatric dentistry

Gülçin Doğusal, Bahar Melis Akyıldız, Işıl Sönmez. Assessment of Parental Knowledge and Attitudes in Aydın City Regarding the Dentoalveolar Injuries. EÜ Dişhek Fak Derg. 2015; 36(2): 86-92

Sorumlu Yazar: Gülçin Doğusal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale