e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Human Papilloma Virüsünün Baş Boyun Skuamöz Hücreli Karsinomundaki Rolü [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 123-124 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.38258

Human Papilloma Virüsünün Baş Boyun Skuamöz Hücreli Karsinomundaki Rolü

Pelin Güneri, Ceyda Gürhan, Betül Karaca
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Skuamöz Hücreli Karsinom, Human Papilloma Virüs, enfeksiyon, malig

The Role of The Human Papilloma Virus in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

Pelin Güneri, Ceyda Gürhan, Betül Karaca
Ege University School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Bornova, İzmir, Turkey

Keywords: Squamous Cell Carcinoma, Human Papilloma Virus, infection, malignancy

Pelin Güneri, Ceyda Gürhan, Betül Karaca. The Role of The Human Papilloma Virus in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 123-124

Sorumlu Yazar: Ceyda Gürhan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale