e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 35 (3)
Cilt: 35  Sayı: 3 - 2014
DERLEME
1.
Dental Mıknatısların Oluşturduğu Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri
Biological effects of magnetic fields produced by dental magnets
Filiz Yağcı
doi: 10.5505/eudfd.2014.05902  Sayfalar 1 - 7

2.
Diş Hekimliği ve Periodontolojide Fotodinamik Tedavi Uygulamaları
Photodynamic Therapy Applications in Dentistry and Periodontology
Gözde Peker Tekdal, Ali Gürkan
doi: 10.5505/eudfd.2014.92300  Sayfalar 8 - 22

ARAŞTIRMA
3.
Besin Taklidi Sıvıların Üç Farklı Geçici Kron Materyalinin Yüzey Sertliğine Etkisi
The effects of food-simulating liquids on the hardness of three different provisional crown materials
Orhun Ekren, Ahmet Özkömür, Cihan Cem Gürbüz
doi: 10.5505/eudfd.2014.28247  Sayfalar 23 - 27

4.
Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Çözünürlükleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Solubility Of Different Retrograde Filling Materials: A Comparative Study
Mehmet Adıgüzel, Mehmet Gökhan Tekin, Ahmet Altan, İbrahim Damlar
doi: 10.5505/eudfd.2014.63644  Sayfalar 28 - 32

5.
Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi
Effect of surface conditioning on bond strength between zirconia ceramic and composite resin luting agent
Muhittin Toman, Suna Toksavul, Bülent Gökçe, Birgül Özpınar, Atilla Kesercioğlu, Ece Tamaç, Aslı Akın, Levent Özdemir
doi: 10.5505/eudfd.2014.72792  Sayfalar 33 - 40

6.
Oküler Ölçü Maddelerinin Shark Fin Testi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Ocular Impression Materials by Shark Fin Test
Makbule Heval Şahan, Akın Aladağ, Engin Aras
doi: 10.5505/eudfd.2014.78942  Sayfalar 41 - 45

OLGU SUNUMU
7.
MTA ile apeksifikasyon tedavisi: 3 olgu sunumu
Apexification treatment with MTA: 3 case reports
Ayşenur Kamacı, Tuğba Türk, Necdet Erdilek
doi: 10.5505/eudfd.2014.29491  Sayfalar 46 - 49

8.
Tip III Dens İnvajinatus: Bir Olgu Sunumu
Tip III Dens Invaginatus: A Case Report
Cansu Büyük, Kaan Gündüz, Bora Özden, Hızır İlyas Köse
doi: 10.5505/eudfd.2014.86547  Sayfalar 50 - 52

LookUs & Online Makale