e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
MTA ile apeksifikasyon tedavisi: 3 olgu sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 46-49 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.29491

MTA ile apeksifikasyon tedavisi: 3 olgu sunumu

Ayşenur Kamacı, Tuğba Türk, Necdet Erdilek
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı

Bu olgu sunumunun amacı, açık apeksli ve periapikal lezyonlu maksiller kesici dişlere uygulanan Mineral Trioksit Aggregat (MTA) ile apeksifikasyon tedavisinin sonuçlarını bildirmektir.
Dişlerde endodontik giriş kaviteleri açıldıktan sonra, çalışma boyları tespit edildi ve kemomekanik preperasyonlar tamamlandı. Son yıkamada, %5 Etilen diamin tetra asetik asit (EDTA), %2,5 Sodyum hipoklorit (NaOCl), Distille su ve %2 Klorheksidin solüsyonları kullanıldı. Kök kanallarının apikal üçlüsüne apikal bariyer olarak MTA yerleştirildi. Kök kanalları kanal patı ve güta perka ile doldurulup, dişler rezin kompozit ile restore edildi. Hastalar 1 veya 2 yıllık sürelerde takip edildi. Bu incelemelerde radyografik olarak apikal lezyonların iyileştiği ve dişlerin klinik olarak asemptomatik olduğu gözlendi.
Kalsiyum hidroksit kullanılarak yapılan apeksifikasyon tedavisinin, artan tedavi süresi ve seans sayısı, dişin kırılma riski, tamamlanmamış apikal sert doku oluşumu gibi dezavantajları vardır. MTA biyouyumlu olması, nörotoksik ve mutajenik olmaması, iyi rejeneratif özellikleri ve iyi tıkama özellikleri ile güçlü bir alternatif apeksifikasyon materyalidir.

Anahtar Kelimeler: Apeksifikasyon, Apikal tıkaç, MTA

Apexification treatment with MTA: 3 case reports

Ayşenur Kamacı, Tuğba Türk, Necdet Erdilek
Ege University Faculty Of Dentistry Department Of Endodontics

Aim of this report was to present successful treatment of three maxillary incisors with open apices and periapical lesions with MTA.
After preparing the access cavity, the working length was determined. The root canals were irrigated with 5% EDTA, 2.5% Sodium hypochlorite (NaOCl), distilled water and 2% chlorhexidine. MTA was placed into the apical portion of the root canals to act as an apical barrier. Root canals were obturated with root canal sealer and gutta percha, then teeth were restorated with resin composite. The patients were recalled after 1 year or 2 years and no complications were noted. Periapical radiographs demonstrated the complete healing of the periapical lesion.
Apexification with calcium hydroxide is associated with certain difficulties, such as longer treatment time, risk of tooth fracture and incomplete calcification of apical bridge. MTA is an alternative material that can be used for apexification of open apices due to its biocompatibility, non-mutagenicity, non-neurotoxicity, regenerative abilities, and good sealing properties.

Keywords: Apexification, Apical Plug, MTA

Ayşenur Kamacı, Tuğba Türk, Necdet Erdilek. Apexification treatment with MTA: 3 case reports. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(3): 46-49

Sorumlu Yazar: Ayşenur Kamacı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale