e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 41 (1)
Cilt: 41  Ek: 1 - 2020
EDITÖRDEN
1.
Editörden
From the Editor

Sayfalar I - III

DERLEME
2.
COVID-19 Pandemisi Devam Ederken Güvenli Diş Hekimliği Uygulamaları
Safe Dental Care During COVID-19 Pandemic
Bengü Erden Şahin, Neslihan Efeoglu, Ergün Dudak, Candan Efeoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2020.37233  Sayfalar 1 - 12

3.
Yeni Coronavirus Pandemisinde Dental-Oral MuayeneRadyografik Değerlendirme Üçgenine Genel Yaklaşım ve Üçüncü Basamak Dişhekimliği Sağlık Kuruluşunda Olgu Ayrımlama (Triyaj) Uygulama Örneği
General Approach for Dental-Oral-Radiographic Examination During New Coronavirus Pandemic and Triage Protocol in a Tertiary Care Dental Hospital
Betül Karaca
doi: 10.5505/eudfd.2020.07742  Sayfalar 13 - 26

4.
Dişhekimliğinde Covid-19 Pandemisinde Koruyucu Önlemler ve Acil Dental Tedaviler Hakkında Bir Derleme
Dental Precautions and Emergencies During COVID-19 Outbreak: A Review of the Current Literature
Cem Peskersoy, Önder Gürlek
doi: 10.5505/eudfd.2020.76768  Sayfalar 27 - 36

5.
Koronavirus (COVID-19) salgını süresince oluşturulan klinikte uygulanan tedavi yaklaşımları: Literatür Taraması ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumu Örneği
Treatment Approaches During Coronavirus (COVID-19) Outbreak: A Literature Review and Tertiary Care Dental Hospital
Gülcan Coşkun Akar, Buse Karatay Şibal, Eda Sarı, Ceren Bayraktar, Ece Sengun, M. Bengü Erden Şahin, Burcu Şerefoğlu, Cem Peskersoy, Furkan Dindaroğlu, Pınar Meriç, Mehmet Emin Kaval, Arzu Aykut Yetkiner, Candan Efeoğlu, Fahinur Ertuğrul, Murat Türkün
doi: 10.5505/eudfd.2020.79037  Sayfalar 37 - 58

6.
Covid-19 Sonrası Dental Tedavi Uygulamalarında Ağız Gargaralarının Yeri Ve Önemi
Importance Of Mouthwashes In Dental Practice After Covid-19
Mustafa Gürkan, Serter Mert Selamet, Övül Kümbüloğlu
doi: 10.5505/eudfd.2020.02693  Sayfalar 59 - 66

LookUs & Online Makale